Thành lập Ban chỉ đạo Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:19/08/2019 8:42:11 SA

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ký Quyết định số 2006/QĐ-UBNDngày 19/8/2019 phê duyệt thành lập Ban chỉ đạo Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế (Ban chỉ đạo)

Theo đó, Ban chỉ đạo sẽ do Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban; Phó Trưởng ban là Ông Hồ Sỹ Nguyên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Các thành viên gồm: Ông Nguyễn Đình Bách, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Ông Nguyễn Quang Cường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ông Trần Bá Mẫn, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Ông Hồ Đắc Trường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Ông Trần Quốc Thắng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ; Ông Huỳnh Văn Mạnh, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền; Ông Trương Duy Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền; Ông Nguyễn Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Vang; Ông Hồ Trọng Cầu, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc; Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà; Ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ông Phạm Ngọc Dũng, Phó Giám đốc Dự án hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp, thư ký Ban chỉ đạo.

Ban chỉ đạo dự án có nhiệm vụ định hướng, hỗ trợ chính sách, tìm giải pháp để giải quyết vốn đối ứng cho dự án và hướng dẫn Ban quản lý Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện dự án. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành dự án theo đúng mục tiêu và hiệp định vay vốn đã ký kết giữa đại diện Chính phủ Việt Nam và nhà tài trợ.


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối