Thành lập Ban chỉ đạo Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020
  
Cập nhật:13/09/2019 1:28:18 CH

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ký Quyết định số 2240/QĐ-UBND phê duyệt thành lập Ban chỉ đạo Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020 thuộc Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020 (Ban chỉ đạo)

Theo đó, Ban chỉ đạo sẽ do Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Phó Trưởng ban là Ông Nguyễn Thanh, Giám đốc Sở Công Thương; và 15 thành viên là đại diện của các cơ quan, đơn vị liên quan

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020 thuộc Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 1740/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ; Theo dõi tiến độ, kịp thời xử lý hoặc đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án tại địa phương.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối