Thành lập Ban Tổ chức Diễn đàn Du lịch Huế năm 2019
  
Cập nhật:05/09/2019 9:15:53 SA

Nhằm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, điều hành Diễn đàn Du lịch Huế năm 2019, cũng như chuẩn bị các nội dung đảm bảo công tác phục vụ; tổng kết, đánh giá kết quả của Diễn đàn báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo kế hoạch, ngày 05/9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2151 /QĐ-UBND phê duyệt thành lập Ban Tổ chức Diễn đàn Du lịch Huế năm 2019.

Theo đó, Ông Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ là Trưởng ban tổ chức; Phó trưởng ban trực là Ông Lê Hữu Minh - Quyền Giám đốc Sở Du lịch; Các Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Xuân Sơn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Ông Cung Trọng Cường - Viện Trưởng Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh.

Các Thành viên gồm có: Ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Du lịch; Ông Nguyễn Đình Bách - Phó Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Ông Nguyễn Quang Cường - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ông Nguyễn Văn Khiết - Phó Giám đốc Sở Tài chính; Ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Ông Mai Xuân Minh - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; Ông Đinh Mạnh Thắng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối