Thành lập Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  
Cập nhật:05/02/2019 2:40:42 CH

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 300/QĐ-UBND  ngày 01/02/2019).

Theo đó, Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) do Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ  làm Trưởng ban; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đại Vui là Phó Trưởng ban.

Các thành viên, gồm: Giám đốc các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế (Chánh Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ, Tư pháp, Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục Thống kê tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Luật Quy hoạch liên quan đến quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chỉ đạo quá trình tổ chức lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối