Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân
  
Cập nhật:22/02/2020 8:18:11 SA

Ngày 21/2/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND về việc tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 - 2030

Kế hoạch nhằm thiết thực kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3, Ngày truyền thống ngành Thể thao Việt Nam, Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3); Ngày Giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3). Đồng thời, hưởng ứng tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 – 2030; động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong tuổi trẻ cả nước góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Theo đó, các huyện, thị xã, thành phố Huế vận động tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng và Ngày chạy Olympic tại tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Vận động cơ quan, đoàn thể, trường học, đơn vị Quân đội, Công an, và doanh nghiệp tham gia hoặc tổ chức riêng các hoạt động thể dục thể thao và Ngày chạy Olympic. Phấn đấu đạt 90% của tổng số xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng trong tháng 3.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối