Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
  
Cập nhật:24/02/2020 10:17:48 SA

Để khẩn trương triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, cũng như tổ chức khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm như: Công tác chủ động giám sát, phát hiện dịch bệnh còn rất hạn chế, một số nơi chưa nắm bắt kịp thời, chậm báo cáo tình hình dịch bệnh; việc tổ chức tiêm phòng vắc xin định kỳ cho đàn vật nuôi vẫn chưa đạt tỷ lệ miễn dịch trên 80% tổng đàn; khoanh vùng, cảnh báo và quản lý ổ dịch còn khó khăn, ngày 24/2/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành chỉ thị số 07/CT-UBND, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, các sở, ban, ngành liên quan tập trung chỉ đạo quyết liệt các ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định của Luật Thú y, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 1152/CT-BNN-TY ngày 17/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trong đó cần tập trung các giải pháp chính sau:

1. Đối với các địa phương đang có dịch bệnh động vật (Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Dịch tả lợn Châu Phi): Tập trung các nguồn lực và áp dụng đồng bộ các giải pháp để kiểm soát, xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để lây lan, dây dưa kéo dài; trường hợp các ổ dịch có nguy cơ phát sinh, lây lan diện rộng, cần công bố dịch và tổ chức chống dịch theo đúng quy định của Luật Thú y.

2. Đối với địa phương chưa có dịch, địa phương có nguy cơ cao:

a) Tổ chức hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng dịch là chính; áp dụng nghiêm các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt, vệ sinh, sát trùng phòng bệnh; bổ sung chất dinh dưỡng, khoáng chất để nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi; rà soát, kịp thời tổ chức tiêm vắc xin cho đàn vật nuôi phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như bệnh Lở mồm long móng, Cúm gia cầm, Tai xanh, Dại,... nhất là tại các khu vực có ổ dịch cũ, các địa bàn có nguy cơ cao.

b) Chỉ đạo tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm (theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 về việc phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025"; Công văn số 167/TTg-NN ngày 05/02/2020 về việc chủ động phòng, chống dịch cúm A(H5N1) trên gia cầm và ở người); và các văn bản của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt “Kế hoạch phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 - 2025”, Công văn số 872/UBND-NN ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh về việc chủ động phòng, chống dịch cúm A(H5N1) trên gia cầm và ở người, Công văn số 1041/UBND-NN ngày 14/02/2020 về việc tập tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm; phòng chống bệnh Lở mồm long móng theo Quyết định số 476/QĐ-BNN-TY ngày 17/02/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh trong đó đặc biệt lưu ý tổ chức tiêm phòng vắc xin đầy đủ cho đàn vật nuôi; có giải pháp bảo đảm cung ứng đủ chủng loại và số lượng vắc xin cho chủ vật nuôi để sử dụng phòng cho đàn gia súc, gia cầm.

c) Tổ chức thực hiện đồng loạt cùng thời điểm (trong vòng 07-10 ngày) việc tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng bằng vôi bột, hóa chất tại các khu vực đã từng xuất hiện ổ dịch, khu vực chăn nuôi mật độ cao, các chợ, cơ sở buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm.

d) Chấn chỉnh các hoạt động thú y cơ sở tại cấp thôn, xã và huyện; đặc biệt chú trọng khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác phòng, chống dịch bệnh, báo cáo số liệu dịch bệnh theo đúng quy định; tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cung ứng, buôn bán các loại vắc xin không bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật hiện hành; xử lý nghiêm các trường hợp cản trở, lợi dụng tình hình dịch bệnh, găm hàng gây khó khăn cho người chăn nuôi trong việc tiếp cận, mua vắc xin để tiêm phòng cho đàn vật nuôi.

đ) Tăng cường công tác chủ động giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện; xử lý nghiêm các trường hợp giấu, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, gây thiệt hại kinh tế, bức xúc cho người dân và cộng đồng.

3. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; đặc biệt có giải pháp cụ thể để ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép vào địa bàn.

4. Chỉ đạo phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí và hệ thống đài truyền thanh cơ sở tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng và nguy cơ, tác hại của dịch bệnh.

5. Thành lập các Đoàn công tác do Lãnh đạo các sở, Ủy ban nhân dân các cấp làm trưởng đoàn đi kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật tại cơ sở; bao gồm cả việc kiểm tra, hướng dẫn công tác xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí phù hợp để tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2020 ở các cấp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các sở, ban, ngành liên quan chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên; thường xuyên thông báo về Ủy ban nhân dân tỉnh để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối