Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật
  
Cập nhật:08/06/2021 11:24:17 SA

Ngày 07/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 4845/UBND-NN về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật.

Theo đó, nhằm giảm thiểu tình trạng chó thả rông cắn người, giảm thiểu số người tử vong vì bệnh Dại, quản lý và tiêm phòng Dại cho đàn chó nuôi,...., Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh Dại ở động vật theo đúng quy định của Luật Thú y; Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 13/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017-2021; Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 06/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh Dại; Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phòng chống dịch bệnh trên cạn; Chỉ thị số 2894/CT-BNN-TY ngày 18/5/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật; Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh về thực hiện “Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”, trong đó tập trung thực hiện các nội dung sau:

Rà soát, bổ sung, xây dựng và phê duyệt kế hoạch  phòng chống bệnh Dại của địa phương. Kế hoạch cần bảo đảm có đủ nguồn lực và kinh phí thực hiện có hiệu quả: hỗ trợ vắc xin Dại tiêm phòng ở địa bàn khó khăn; tổ chức chủ động giám sát lưu hành mầm bệnh Dại để cảnh báo cộng đồng; tổ chức rà soát, thống kê chính xác số hộ nuôi chó ở từng khu dân cư, lập sổ theo dõi hộ nuôi chó và số chó nuôi trong từng hộ gia đình nhằm hỗ trợ công tác tiêm phòng vắc xin Dại; yêu cầu các hộ nuôi chó cam kết thực hiện nghiêm túc việc khai báo, đăng ký chó nuôi, tiêm phòng vắc xin Dại cho chó, chấp hành việc xích, nhốt; khi chó ra đường, nơi công cộng phải đeo rọ mõm cho chó. Lập kế hoạch, khuyến khích thành lập và có cơ chế cho các đội xử lý chó thả rông, đặc biệt trong khu vực thành thị; xử lý nghiêm theo quy định vụ việc vi phạm quy định về nuôi chó, không chấp hành tiêm phòng bắt buộc vắc xin Dại theo Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017, Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y.

Chỉ đạo các ban, ngành và UBND các xã, phường, thị trấn chủ động phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành thú y, mạng lưới thú y cơ sở tổ chức thực hiện tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn vật nuôi, đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt 100% diện tiêm; thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung, tránh bỏ sót đối tượng phải tiêm phòng.

Khi phát hiện hoặc nhận được thông tin về các trường hợp người bị chó nghi mắc bệnh Dại cắn hoặc khi động vật nghi mắc bệnh Dại, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y (Chi cục Chăn nuôi và Thú y) chủ động phối hợp với cơ quan y tế và các cơ quan liên quan để tổ chức điều tra, xác định nguyên nhân ổ dịch theo hướng dẫn của Cục Thú y.

Chỉ đạo, rà soát và tổ chức xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh Dại, đặc biệt tại khu du lịch, khu vực thành phố, thị xã, khu đông dân cư.

Thành lập đoàn công tác do lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã làm trưởng đoàn, phối hợp với các cơ quan chuyên môn như thú y, y tế đi kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dại tại cơ sở, kiểm tra công tác quản lý đàn chó, công tác tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn vật nuôi; trong quá trình thực hiện phải bảo đảm các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động của năm cuối và tổng kết Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017-2021. Trong đó cần đánh giá, phân tích chi tiết các nội dung và kết quả đã đạt được; các nội dung chưa làm được, những tồn tại, bất cập, khó khăn gặp phải, nguyên nhân và giải pháp khắc phục; đề xuất cụ thể các nội dung, giải pháp phòng, chống bệnh Dại cho giai đoạn tiếp theo. 

Chỉ đạo các đơn vị triển khai các chiến dịch truyền thông sâu rộng, nhằm nâng cao trách nhiệm của người nuôi chó đối với cộng đồng và nhận thức của người dân để tích cực tham gia công tác phòng chống bệnh Dại và quản lý chó nuôi.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế có kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên theo dõi và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối