Tập trung phòng, chống dịch bệnh đảm bảo chống rét cho gia súc, gia cầm và nguồn cung thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán
  
Cập nhật:09/02/2021 3:28:15 CH

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về tập trung phòng, chống dịch bệnh đảm bảo chống rét cho gia súc, gia cầm và nguồn cung thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán tại Công văn số 843/VPCP-NN ngày 02/02/2021 của Văn phòng Chính phủ; ngày 08/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 1234/UBND-NN yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương liên quan khẩn trương nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung văn bản trên, trong đó tập trung vào các nội dung chính sau:

1. Đối với các địa phương đang có dịch bệnh động vật (cúm gia cầm, bệnh lở mồm long móng, viêm da nổi cục, dịch tả lợn châu Phi,...) tập trung các nguồn lực và áp dụng đồng bộ các giải pháp để kiểm soát, xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để lây lan, kéo dài; trường hợp các ổ dịch có nguy cơ phát sinh, lây lan diện rộng, cần công bố dịch và tổ chức chống dịch bệnh theo quy định; khẩn trương tổ chức tiêm vắc xin bao vây ổ dịch và phòng bệnh cho toàn bộ đàn gia cầm có nguy cơ; thành lập các Đoàn công tác đến các địa phương có dịch để chỉ đạo tổ chức chống dịch.

2. Đối với các địa phương chưa có dịch, địa phương có nguy cơ cao:

a) Tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống cúm gia cầm, bệnh lở mồm long móng, bệnh viêm da nổi cục theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019; Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội; Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18/6/2019 của Chính phủ; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019; Công điện số 667/CĐ-TTg ngày 04/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Tổ chức hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng dịch là chính; áp dụng nghiêm các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động vệ sinh, sát trùng phòng dịch; rà soát, kịp thời tiêm vắc xin cho đàn vật nuôi phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng, tai xanh, dại, viêm da nổi cục, dịch tả lợn châu Phi… nhất là tại các khu vực có ổ dịch cũ, các địa bàn có nguy cơ cao.

c) Tăng cường công tác chủ động giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện; xử lý nghiêm các trường hợp giấu, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, gây thiệt hại kinh tế, bức xúc cho người dân và cộng đồng.

d) Đẩy mạnh việc xây dựng các vùng, chuỗi chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản bảo đảm an toàn dịch bệnh để phục vụ nhu cầu trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật.

3. Tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với tình hình dịch, đảm bảo vệ sinh trong chăn nuôi, giết mổ gia cầm, không sử dụng gia cầm không rõ nguồn gốc, gia cầm, sản phẩm gia cầm chưa qua kiểm dịch; hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng, chống đói, rét cho gia súc và gia cầm.

4. Tổ chức kiện toàn, tăng cường hệ thống thú y các cấp theo quy định của Luật Thú y, Chỉ thị 34-CT/TW ngày 20/5/2019 và Nghị quyết số 134/2020/QH4 ngày 17/11/2020 về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối