Tăng cường triển khai thi hành Luật Thủy sản và các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
  
Cập nhật:09/04/2020 8:18:50 SA

Ngày 07/04/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2803/UBND-NN về việc tăng cường triển khai thi hành Luật Thủy sản và các giải pháp chống  khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, đặc biệt đối với các tàu cá lắp đặt thiết bị VMS nhưng tắt thiết bị, thiết bị mất kết nối khi hoạt động trên biển.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thủy sản rà soát, đánh giá để hoàn thiện cơ cấu khai thác hải sản theo hướng giảm về khai thác, giảm về số lượng tàu cá, giảm về sản lượng khai thác nhưng tăng về giá trị sản phẩm thủy sản khai thác; đảm bảo số lượng tàu cá xa bờ còn lại (325/375 chiếc đã lắp đặt thiết bị VMS) chỉ được cấp Giấy phép khai thác thủy sản mới khi đã lắp đặt thiết bị VMS; xây dựng kịch bản, kế hoạch và nội dung chi tiết tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra của EC sang Việt Nam lần thứ ba (dự kiến cuối tháng 5/2020). Chỉ đạo Văn phòng đại diện Kiểm soát nghề cá thực hiện nghiêm công tác kiểm soát tàu cá ra, vào cảng; kiểm soát sản lượng thủy sản qua cảng, công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác, ghi nhật ký khai thác thủy sản theo quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chỉ đạo Ban quản lý Cảng cá tỉnh tập trung khắc phục các tồn tại trong công tác kiểm soát tàu cá ra, vào cảng, đảm bảo kiểm soát 100% sản lượng cập bến tại cảng cá chỉ định; tập trung thu hồi 100% nhật ký khai thác khi tàu cập cảng lên cá, truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản xuất qua thị trường Châu Âu; Ban quản lý Cảng cá tỉnh báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Thủy sản 2017 và các văn bản liên quan, đặc biệt là việc tuân thủ nội dung các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn về thu hồi nhật ký khai thác thủy sản đối với phần lớn các tàu cập cảng bốc dỡ.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn, Trạm biên phòng cửa biển kiểm soát không cho ra biển sản xuất đối với các tàu cá không tuân thủ đầy đủ các quy định nói chung, đặc biệt không có Giấy phép khai thác thủy sản, Giấy phép khai thác thủy sản hết hạn, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá hết hạn, để đảm bảo tình trạng không có tàu cá vi phạm trên biển. Tổ chức kiểm điểm xử lý cá nhân, tập thể trong các phiên, ca trực để xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm nói trên mà vẫn đi qua Trạm để ra biển đánh cá (nếu có).

Cũng tại công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã: Phú Vang, Phú Lộc, Hương Trà chỉ đạo UBND các xã, thị trấn: Hải Dương, Thuận An, Phú Thuận, Phú Hải, Phú Diên, Vinh Thanh, Vinh Hưng, Vinh Hiền, Lộc Bình, Lăng Cô, Lộc Trì, Phú Lộc kiểm soát tốt 209 chủ tàu đã được nêu tại Công văn số 33/CCTS-KTh ngày 17/3/2020 của Chi cục Thủy sản về việc thực hiện chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (văn bản đã gửi đến UBND các huyện, thị xã). Đồng thời, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính đối với các chủ tàu còn nhu cầu khai thác thủy sản; kiên quyết cưỡng chế tạm giữ Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với các tàu đã chuyển ngành nghề khác, hoặc không tuân thủ các quy định của Luật Thủy sản năm 2017 nhằm hạn chế hành vi đánh cá bất hợp pháp diễn ra; phối hợp tích cực với Chi cục Thủy sản để giải quyết dứt điểm số tàu cá đã mất kết nối quản lý kỹ thuật và quản lý hành chính nói trên.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hướng dẫn, đôn đốc quá trình triển khai thực hiện các nội dung trên; báo cáo định kỳ vào ngày 25 hằng tháng về UBND tỉnh theo quy định./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối