Tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật
  
Cập nhật:02/08/2022 11:16:16 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 8131/UBND-NN chỉ đạo tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế khẩn trương triển khai công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi, đồng thời rà soát, thống kê chính xác tổng đàn vật nuôi của địa phương. Tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh, đặc biệt các bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi như: CGC, LMLM, Tai xanh, VDNC, DTLCP, Dại,... bảo đảm tỷ lệ đạt trên 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm vắc xin. Bố trí nguồn lực và kinh phí để tiêm phòng bổ sung cho đàn vật nuôi thuộc diện tiêm phòng; đặc biệt lưu ý đàn vật nuôi tại các khu vực có nguy cơ cao, vật nuôi đã được tiêm vắc xin nhưng đã hết hoặc sắp hết thời gian miễn dịch. Tổ chức giám sát, đánh giá sau tiêm phòng đối với một số bệnh như: CGC, DTLCP và LMLM; giám sát lưu hành các loại mầm bệnh nguy hiểm (CGC, LMLM, Tai xanh, VDNC, DTLCP, Dại,…) để có cơ sở cảnh báo, khuyến cáo sử dụng vắc xin phù hợp, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh cũngchỉ đạo thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh, tiêm phòng cho đàn vật nuôi; khẩn trương tập trung nguồn lực để kiểm soát, xử lý dứt điểm các ổ dịch đang xảy ra, không để lây lan diện rộng; xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, không báo cáo, bán chạy, giết mổ động vật mắc bệnh dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng. Quán triệt, yêu cầu thực hiện nghiêm việc báo cáo dịch bệnh động vật (qua Hệ thống VAHIS). Tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng về nguy cơ, tác hại của dịch bệnh, thực hiện tiêm phòng cho vật nuôi và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh khác, nâng cao trách nhiệm của người chăn nuôi trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó cần kiện toàn và tăng cường năng lực hệ thống thú y các cấp, đặc biệt là cấp huyện, cấp xã theo quy định để bảo đảm các nguồn lực tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh động vật.

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối