Tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
  
Cập nhật:21/10/2021 8:10:29 SA

Thực hiện Công điện số 1599/CĐ-BYT ngày 15/10/2021 của Bộ Y tế, ngày 20/10/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 9885/UBND-VH yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế khẩn trương tăng cường tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế khẩn trương đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên (ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên) đảm bảo an toàn, hiệu quả; tăng nhanh độ bao phủ mũi 1, triển khai ngay tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian và triển khai tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thực hiện cập nhật thường xuyên số liệu tiêm chủng trên ứng dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của tiêm vắc xin; tiếp tục ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong triển khai tiêm chủng; huy động lực lượng hỗ trợ Sở Y tế thực hiện cập dữ liệu tiêm chủng trên ứng dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối