Tăng cường quản lý lòng đường, vỉa hè nhằm ngăn ngừa những nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh
  
Cập nhật:17/04/2019 2:20:02 CH

Ngày 17/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2221/UBND-GT v/v tăng cường quản lý lòng đường, vỉa hè nhằm ngăn ngừa những nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế và các cơ quan được giao quản lý lòng đường, vỉa hè tổ chức thực hiện công tác quản lý, cấp phép sử dụng lòng đường, vỉa hè theo đúng quy định và hướng dẫn, đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn 2936/BGTVT-ATGT ngày 01/4/2019; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh tại các kỳ sơ kết, tổng kết hoạt động của ngành và địa phương.

 

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối