Tăng cường giám sát quá trình bàn giao đất tại khu vực I di tích Kinh thành Huế
  
Cập nhật:24/02/2020 2:24:57 CH

Qua kiểm tra thực địa tại khu vực Thượng thành thuộc di tích Kinh thành Huế, hiện nay có hộ dân đã và đang tháo dỡ nhà ở để bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý, nhằm hỗ trợ thiết thực và đảm bảo công tác bàn giao và tiếp nhận sau khi các hộ dân cư di dời, bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản (Công văn số 1324/UBND-ĐC ngày 24/2/2020) yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Huế xây dựng phương án thu dọn mặt bằng sau khi các hộ dân tháo dỡ nhà bàn giao cho chính quyền địa phương, đề xuất giải pháp cụ thể huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện. Chỉ đạo Chủ tịch UBND các phường rà soát để có kế hoạch hỗ trợ nhân lực cho các hộ trong quá trình tháo dỡ nhà ở, di dời đồ dùng gia đình phù hợp; có phương án đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình bà con tháo dỡ, di chuyển chỗ ở; nắm rõ thời gian di chuyển của từng hộ gia đình để giám sát, hỗ trợ di dời.

Đồng thời, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế có trách nhiệm chủ động phối hợp với UBND thành phố Huế, UBND các phường trong quá trình tiếp nhận mặt bằng, quản lý khuôn viên đất trong và sau khi thu dọn, vệ sinh môi trường khu vực giải phóng mặt bằng. Khẩn trương có phương án quản lý, chủ động có phương án quy hoạch, khai thác sử dụng phù hợp ngay sau khi quản lý.

Đối với việc thu dọn, tháo dỡ công trình còn lại và vệ sinh môi trường: yêu cầu Đoàn Thanh niên CS HCM tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chuẩn bị các phương án huy động lực lượng để hỗ trợ, phối hợp thực hiện theo phương án, kế hoạch của UBND thành phố Huế./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối