Tăng cường công tác quản lý, thực thi pháp luật tại các khu bảo tồn biển
  
Cập nhật:15/09/2022 2:39:33 CH

Ngày 15/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 9755/UBND-NN yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về quản lý và thành lập khu bảo tồn biển tại Luật Thuỷ sản năm 2017 và Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuỷ sản.

Đặc biệt chủ động thành lập các tổ công tác kiểm tra, tiến hành rà soát, đánh giá tác động của các dự án đến khu bảo tồn biển; đặc biệt là các dự án phát triển du lịch, khu nghỉ dưỡng, khu đô thị lấn biển, dự án nuôi trồng thuỷ sản. Xử lý nghiêm các dự án vi phạm quy định pháp luật về bảo tồn biển; kiên quyết xử lý, thu hồi diện tích biển, đảo bị các dự án lấn chiếm trái pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra, kiểm soát để kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến quản lý khu bảo tồn biển. Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương để giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân, chủ động phòng ngừa các vi phạm liên quan đến quản lý khu bảo tồn biển.

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối