Tăng cường công tác quản lý, sử dụng thuốc diệt cỏ
  
Cập nhật:19/08/2019 2:19:55 CH

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; trách nhiệm của người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, nhất là việc sử dụng thuốc cỏ không đúng mục đích, quy trình, chủng loại, liều lượng; đặc biệt sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường sinh thái. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 5944/UBND-NN yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện một số nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về quản lý thuốc bảo vệ thực vật, nâng cao nhận thức trách nhiệm của người sử dụng thuốc về tác hại của thuốc trừ cỏ không đúng quy định, chủng loại, liều lượng, để áp dụng các biện pháp truyền thống thân thiện với môi trường trong phòng trừ cỏ dại.

- Chỉ đạo chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ việc kinh doanh buôn bán sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo Khoản 2, Điều 8 của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, đồng thời xây dựng quy ước để nông dân cam kết “không sử dụng thuốc trừ cỏ với mục đích phi nông nghiệp hoặc để trừ cỏ tại những nơi công cộng, khu dân cư, ven đường, trên các công trình giao thông, các vùng cao, vùng rừng đầu nguồn, đất dốc gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường sinh thái”.

- Trường hợp nếu sử dụng, chỉ được phép sử dụng thuốc trừ cỏ đúng chủng loại và phạm vi sử dụng trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hàng năm để phun trừ cỏ khi mật độ cỏ phát triển, gia tăng và có nguy cơ gây ảnh hưởng thiệt hại đến năng suất, sản lượng cây trồng. Khi cần thiết phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phun trừ sinh vật gây hại (trong đó có thuốc trừ cỏ) thì cần phải cắm bảng ghi rõ ngày phun và thời gian cách ly để đảm bảo an toàn cho vật nuôi, con người.

- Rà soát, kiểm tra việc mua bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nói chung, thuốc trừ cỏ nói riêng trên địa bàn; kiên quyết xử lý những cơ sở, cá nhân kinh doanh thuốc trừ cỏ không rõ nguồn gốc, xuất xứ, những cơ sở kinh doanh không đảm bảo điều kiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm. Tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật, bao gói thuốc trừ cỏ sau sử dụng theo đúng quy định.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân không tuân thủ các quy định về sử dụng thuốc cỏ gây thiệt hại, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn các quy định pháp luật về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật cho các tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc và hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc trừ cỏ an toàn hiệu quả.

- Phối hợp với các cấp, các ngành liên quan thành lập các đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân buôn bán, lưu thông, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ cỏ trên địa bàn nhằm đảm bảo chất lượng, chủng loại phục vụ sản xuất và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong việc buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo Nghị định 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực mua bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ cỏ.

3. Sở Giao thông vận tải: Chỉ đạo các đơn vị hoạt động duy tu, bảo dưỡng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng các quy định của tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ. Trong quá trình duy tu bảo dưỡng đường bộ tuyệt đối không sử dụng thuốc trừ cỏ thay cho việc cắt cỏ.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai thực hiện các nội dung trên./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối