Tăng cường công tác quản lý kiến trúc các công trình mang tính chất điểm nhấn trên địa bàn thành phố Huế
  
Cập nhật:14/01/2020 10:52:59 SA

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó đẩy mạnh công tác quy hoạch và quản lý, thực hiện quy hoạch, bảo đảm sự hài hòa giữa kiến trúc với tự nhiên và đặc thù của Huế; Qua kiểm tra tình hình thực tế công tác đầu tư xây dựng và quản lý kiến trúc các công trình mang tính chất điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan trên địa bàn thành phố Huế, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 359 /UBND-QHXT ngày 14/01/2020 có ý kiến như sau:

1. Sở Xây dựng phối hợp với UBND thành phố Huế rà soát tổng thể các công trình cao tầng (có quy mô lớn) hiện nay đang thi công trên địa bàn thành phố Huế chuẩn bị hoàn thiện, phủ sơn, lắp dựng kính,…, tập trung tại các trục đường lớn, các trục cảnh quan đô thị để kiểm tra việc thực hiện so với Giấy phép xây dựng được cấp, phương án kiến trúc được thỏa thuận thông qua; đối với các công trình thuộc đối tượng miễn cấp giấy phép xây dựng có phương án tham gia góp ý, báo cáo phù hợp để yêu cầu các Chủ đầu tư phối hợp thực hiện nhằm đảm bảo tính đồng bộ về cảnh quan, kiến trúc đô thị (lưu ý đến việc sử dụng màu sắc công trình).

Trước mắt, tập trung các công trình Tòa nhà Sen Trắng (đường Trần Cao Vân), công trình Bệnh viện Quốc tế Huế (đường Nguyễn Tri Phương), công trình số 14-20 đường Lý Thường Kiệt (công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Du lịch và Phát triển Đất Vàng), công trình Trung tâm phục hồi chức năng đoàn 41/Huế/QK4 (38 Trần Cao Vân) để rà soát việc thực hiện theo phương án kiến trúc, Giấy phép xây dựng được cấp, thống nhất màu sắc sơn công trình, kính lắp dựng đảm bảo nguyên tắc hài hòa với công trình lân cận và không gian cảnh quan đô thị; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/01/2020.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương dự thảo Quy định về phân công, phân cấp trong công tác quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh, lấy ý kiến các cơ quan và trình UBND tỉnh ban hành trước ngày 31/02/2019 nhằm có cơ sở tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, đảm bảo định hướng xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế theo nội dung của Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối