Tăng cường công tác quản lý đối với người điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải, xe mô tô 2 bánh vận chuyển hành khách, hàng hóa có ứng dụng công nghệ
  
Cập nhật:12/05/2022 9:38:23 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 4755/UBND-GT ngày 10/5/2022 yêu cầu Công an tỉnh; Sở Giao thông vận tải; Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quản lý đối với người điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải, xe mô tô 2 bánh vận chuyển hành khách, hàng hóa có ứng dụng công nghệ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh kiểm tra tình hình hoạt động, giải pháp ứng dụng, áp dụng công nghệ tại các doanh nghiệp kinh doanh vận tải được giao quản lý, cấp phép trên địa bàn toàn tỉnh; có văn bản hướng dẫn, yêu cầu thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải có ứng dụng công nghệ theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 4358/BGTVT-VT ngày 05/5/2022; trong đó cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

Rà soát, kiểm tra toàn diện đối với hoạt động kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng (Giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu, việc chấp hành các điều kiện kinh doanh của đơn vị kinh doanh theo hợp đồng);

Rà soát tình hình cấp phép hoạt động đối với các phương tiện vận tải khách tuyến cố định nội tỉnh, liên tỉnh, xe trung chuyển (số lượng xe, thời gian cấp phép, lộ trình, tuyến đường hoạt động);

Tham mưu đề xuất phương án, giải pháp nhằm ngăn ngừa, chấn chỉnh, xử lý các xe vi phạm, tái phạm; trong đó có giải pháp trích xuất dữ liệu thu được từ các camera giám sát trên địa bàn tỉnh và thiết bị giám sát hành trình trên phương tiện để giám sát, cảnh báo, xử phạt nguội.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối