Tăng cường công tác quản lý các dự án nhà ở, nhà ở xã hội
  
Cập nhật:07/10/2019 1:34:30 CH

Liên quan đến công tác kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép, ngày 07/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 7311 /UBND-ĐC về việc tăng cường công tác quản lý các dự án nhà ở, nhà ở xã hội, chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị, UBND thành phố Huế và thị xã Hương Thủy, Hương Trà thực hiện các nội dung sau:

- Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công khai thông tin các dự án nhà ở đã được phê duyệt trên địa bàn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã, tại khu đất thực hiện dự án và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan để cho mọi tổ chức, cá nhân dễ dàng nắm bắt thông tin khi thực hiện các giao dịch, đảm bảo tính công khai, minh bạch.

- Công khai các dự án nhà ở đã được phê duyệt nhưng có vi phạm pháp luật về đất đai, không đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở.

- Tăng cường kiểm tra, rà soát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý ngay các vi phạm nêu trên. Trường hợp có dấu hiệu lừa đảo cần kịp thời xử lý theo quy định.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến để các tổ chức, cá nhân được biết, thực hiện đúng các quy định về việc thực hiện dự án đầu tư, việc mua bán kinh doanh nhà đất theo quy định của pháp luật về đất đai và các pháp luật khác có liên quan. Tuyên truyền, khuyến cáo đến các tổ chức, cá nhân cần liên hệ với cơ quan tài nguyên và môi trường, xây dựng và chính quyền địa phương tìm hiểu thông tin dự án trước khi tiến hành giao dịch để tránh rủi ro khi mua nhà đất không đúng quy định.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp kết quả thực hiện các nội dung theo yêu cầu tại Công văn số 4944/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30/9/2019; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10 tháng 12 năm 2019./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối