Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh
  
Cập nhật:05/08/2022 10:57:58 SA

Nhằm tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý nghiêm hành vi phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, giữ vững trật tự kỷ cương pháp luật cùng với thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển lâm nghiệp bền vững; ngày 04/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 8270/UBND-NN yêu cầu các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục kiện toàn công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các giải pháp và trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện các hoạt động tố tụng đối với các vụ án hình sự đã khởi tố, đưa ra xét xử công khai tại địa bàn xảy ra vi phạm để giáo dục, răn đe phòng ngừa chung; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật. Ưu tiên thực hiện kế hoạch, các giải pháp đồng bộ giải quyết tình trạng dân di cư tự do, tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp, không để trở nên phức tạp; kiên quyết thu hồi diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, sử dụng trái pháp luật. Đảm bảo hoạt động có hiệu quả gắn với trách nhiệm quản lý của Kiểm lâm, chính quyền địa phương cấp huyện, xã, chủ rừng tại các vùng trọng điểm cháy rừng, phá rừng. Xử lý nghiêm người có trách nhiệm quản lý, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ, nhất là hành vi tiêu cực, tiếp tay cho người vi phạm pháp luật.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối