Tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác
  
Cập nhật:04/08/2022 10:17:45 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 8213/UBND-VH chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế tăng cường chỉ đạo các cơ sở y tế giám sát chặt chẽ tình hình, phát hiện sớm, xử lý ổ dịch, các biện pháp dự phòng và điều trị bệnh sốt xuất huyết và các bệnh dịch khác; cấp cứu điều trị kịp thời người bệnh, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện; Phối hợp với Sở Tài chính để tham mưu, hướng dẫn và chỉ đạo các cơ sở y tế chủ động bảo đảm cung ứng các phương tiện, vật tư, trang thiết bị, thuốc, dịch truyền phòng, chống dịch bệnh đầy đủ và kịp thời. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục tham gia tích cực vào chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng tại trường học, cộng đồng, rửa tay bằng xà phòng và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm khác theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, vận động người dân triển khai quyết liệt chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng (bọ gậy) trên địa bàn. Chỉ đạo các Tổ phòng chống dịch cộng đồng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế; chủ động dự phòng, bố trí đủ phương tiện, vật tư, kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là sốt xuất huyết; xử phạt các tổ chức, cá nhân không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của pháp luật; Chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch sốt xuất huyết và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Cựu Chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội liên quan phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền chủ động, tích cực vận động hội viên và Nhân dân tham gia các hoạt động diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng, chống dịch sốt xuất huyết và phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm khác theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu cần tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch để người dân chủ động, tích cực thực hiện phòng, chống dịch, đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị khi có dấu hiệu mắc bệnh; đặc biệt là dịch sốt xuất huyết, dịch bệnh đậu mùa khỉ đang xảy ra.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối