Tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu
  
Cập nhật:30/07/2020 8:39:23 SA

Ngày 29/7/2020. Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 6732/UBND-Y về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, thực hiện đề nghị của Bộ Y tế tại Công văn số 3908/BYT-DP ngày 22 tháng 7 năm 2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các Sở, ban, ngành triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 6002/UBND-YT ngày 11 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Công điện số 862/CĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu và Công văn nêu trên của Bộ Y tế.

Song song đó, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức triển khai các đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh; tập trung các biện pháp để chủ động phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh bạch hầu.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối