Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
  
Cập nhật:11/07/2019 9:23:07 SA

Triền khai thực hiện Công văn số 6012/VPCP-NN ngày 08/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, ngày 11/7/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4648 /UBND-NN yêu cầu: 

1. Các địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 481/CĐ-TTg ngày 26/4/2019 và Công điện số 776/CĐ-TTg ngày 29/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 04/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, không để xảy ra tình trạng cháy rừng trên diện rộng như vừa qua, đồng thời rút kinh nghiệm, khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy chế chỉ đạo, điều hành và phối hợp trong phòng cháy, chữa cháy rừng; chấn chỉnh công tác thông tin, chế độ báo cáo, đảm bảo cập nhật, chính xác, kịp thời đáp ứng yêu cầu chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng; duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24 vào mùa cao điểm; nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh bảo cháy rừng; xây dựng và triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, đảm bảo phù hợp, sát thực tiễn, hiệu quả.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xác định đối tượng vi phạm gây cháy rừng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; đánh giá, thống kê mức độ thiệt hại do cháy rừng gây ra, đồng thời có giải pháp khôi phục lại diện tích rừng bị cháy vừa qua, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 23/7/2019
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối