Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với tàu cá, cảng cá.
  
Cập nhật:14/07/2021 8:17:04 SA

Để tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với tàu cá, các  cảng cá và các khu neo đậu tàu thuyền, sáng ngày 14/7/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 6120/UBND-NC, theo đó yêu cầu:

Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn chủ trì tổ chức lập kế hoạch, xây dựng kịch bản phòng cháy và chữa cháy cho đối tượng là tàu cá, các cảng cá và các khu neo đậu tàu thuyền. Hướng dẫn nghiệp vụ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các lực lượng làm công tác chuyên môn nghiệp vụ tàu cá và Ban quản lý cảng cá TT Huế; tập huấn, hướng dẫn các chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá các kỹ năng về phòng cháy và chữa cháy. Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất để đánh giá thực trạng trang bị thiết bị phòng cháy, chữa cháy đối với tàu cá, các cảng cá và các khu neo đậu tàu thuyền trên địa bàn tỉnh. Xử lý trường hợp các chủ tàu, các tổ chức không chấp hành các quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thủy sản rà soát các quy định pháp luật liên quan để tổ chức tuyên truyền, vận động chủ tàu cá, thuyền trưởng về trang bị các thiết bị phòng cháy, chữa cháy theo đúng quy định; thực hiện kiểm tra chặt chẽ các quy định về trang bị các thiết bị phòng cháy, chữa cháy trên tàu cá; tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định về trang bị các thiết bị phòng cháy, chữa cháy trên tàu cá. Cung cấp danh sách tàu cá không chấp hành quy định phòng cháy và chữa cháy để xử lý vi phạm. Chỉ đạo Ban quản lý cảng cá TT Huế thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy; xây dựng phương án, biện pháp chữa cháy đối với các cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền được phân công quản lý.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chỉ đạo các Đồn, Trạm kiểm soát Biên phòng tuyến biển tăng cường kiểm tra, vận động chủ tàu cá trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy theo quy định trước khi tàu ra biển hoạt động và xử lý nghiêm các trường hợp không trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy theo quy định pháp luật.

Công văn cũng nêu rõ, UBND các huyện, thị xãthành phố Huế: Chỉ đạo chính quyền cấp xã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn quản lý về phòng cháy, chữa cháy đối với tàu cá tại các bến cá, khu neo đậu tàu thuyền thuộc phạm vi quản lý của địa phương; xử lý và phối hợp xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Được biết, trong những năm qua, các vụ cháy tàu cá trên địa bàn tỉnh đã làm thiệt hại tài sản, tiền của và ảnh hưởng đến sinh kế của ngư dân. Nguyên nhân chủ yếu gây cháy nổ tàu cá do lắp đặt, sử dụng hệ thống thiết bị điện, trang bị phương tiện PCCC không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; người làm việc trên tàu cá, cảng cá chưa nắm vững kiến thức về an toàn PCCC và thiếu ý thức trong việc bảo quản, sử dụng thiết bị điện và các loại dễ gây cháy nổ (dầu diesel, bình ga, bếp...) dẫn đến tai nạn cháy nổ trên tàu. Mặt khác, quy định pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với tàu cá chưa cụ thể; việc kiểm tra, xử lý về PCCC của các ngành, các cấp liên quan chưa thường xuyên, quyết liệt.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối