Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời nguy cơ xảy ra sự cố công trình thủy lợi
  
Cập nhật:18/01/2021 10:38:06 SA

Hiện nay, nhiều công trình thủy lợi đã được khai thác trong thời gian dài, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố bất thường. Thực tế, trong năm 2020 đã xảy ra sự cố vỡ đập hồ chứa nước Đầm Thìn (tỉnh Phú Thọ), kênh chính Cửa Đạt (tỉnh Thanh Hóa) mặc dù trong thời gian không xảy ra mưa, lũ.

Để chủ động đề phòng các sự cố công trình thủy lợi, ngày 18/1/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 475/UBND-NN yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh triển khai tổ chức thực hiện các nội dung sau:

Thường xuyên tổ chức kiểm tra công trình thủy lợi trên địa bàn, kể cả trong thời gian không có mưa, lũ, kịp thời phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, nguy cơ phát triển thành sự cố công trình.

Xây dựng phương án ứng phó, khắc phục sự cố công trình thủy lợi; chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, vật tư dự phòng, nhân lực để ứng phó kịp thời khi có nguy cơ xảy ra sự cố hoặc ngay khi sự cố xảy ra.

Khi có sự cố xảy ra, cần có phương án bảo đảm nguồn nước, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến yêu cầu phục vụ sản xuất và dân sinh. Ưu tiên bố trí đủ kinh phí bảo trì, bảo đảm thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, quan trắc, kiểm định, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên các công trình thủy lợi.

Kịp thời báo cáo diễn biến sự cố, tình trạng công trình về UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối