Tăng cường công tác điều hành giá trên địa bàn tỉnh
  
Cập nhật:26/05/2022 2:06:39 CH

Để tiếp tục chủ động điều hành giá đồng bộ, hiệu quả, linh hoạt, kịp thời trong 8 tháng còn lại của năm 2022, căn cứ các văn bản chỉ đạo điều hành giá năm 2022; ngày 26/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 5290/UBND-NĐ yêu cầu Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường công tác điều hành giá trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện, có kế hoạch chi tiết, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chức năng thuộc phạm vi quản lý để thực hiện các biện pháp quản lý, điều hành giá để giữ ổn định mặt bằng giá thị trường, góp phần kiểm soát lạm phát theo mục tiêu, đồng thời tập trung thực hiện quản lý nhà nước các mặt hàng theo thẩm quyền, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá; công khai thông tin về giá; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, găm hàng và tăng giá bất hợp lý; chủ động kiểm tra yếu tố hình thành giá theo quy định tại Luật giá và theo thẩm quyền khi hàng hóa có biến động bất thường. Chủ động nghiên cứu, triển khai các chương trình bình ổn thị trường phù hợp với điều kiện tại địa phương, theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị có liên quan chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, công khai minh bạch thông tin về giá để kiểm soát lạm phát kỳ vọng; tăng cường giám sát, kịp thời ngăn chặn những thông tin thất thiệt, không đúng sự thật gây hoang mang cho người tiêu dùng gây bất ổn thị trường. 

Đặc biệt, khuyến khích doanh nghiệp, người dân tăng cường triển khai các giải pháp nhằm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng (xăng dầu, điện...) nhằm góp phần tiết giảm chi phí giá thành sản phẩm, giảm chi phí xã hội, thúc đẩy bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Đối với các mặt hàng cụ thể, các đơn vị, địa phương chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp đã đề ra đối với từng mặt hàng để ổn định mặt bằng giá cả thị trường. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh để chuẩn bị đầy đủ nguồn cung hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, tạo thuận lợi cho quá trình lưu thông, phân phối hàng hóa, dịch vụ. Trong trường hợp có biến động lớn về giá, căn cứ quy định tại Luật giá để đề xuất và tổ chức triển khai các biện pháp bình ổn giá phù hợp, cụ thể:

Đối với các hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá trước mắt chưa xem xét điều chỉnh tăng giá, tiếp tục giữ ổn định giá để đảm bảo công tác kiểm soát lạm phát chung cũng như góp phần hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân. Tuy nhiên, cần chủ động các phương án để có thể điều chỉnh được một số hàng hóa, dịch vụ khi điều kiện cho phép  (xây dựng các quy định, định mức kinh tế - kỹ thuật, các phương án thực hiện, đánh giá tác động đến mặt bằng giá và kinh tế xã hội...);

Xăng dầu: UBND các huyện, thị xã nơi có đường biên giới tăng cường công tác chống buôn lậu khi giá xăng dầu trong nước thấp hơn một số nước, nhất là khi thực hiện giảm thuế bảo vệ môi trường.

LPG: Các cơ quan tiếp nhận kê khai (Sở Tài chính) nắm bắt diễn biến giá thế giới, tổ chức giám sát việc chấp hành pháp luật về kê khai giá, có biện pháp công khai thông tin về giá kê khai.

Vật liệu xây dựng: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo tổ chức tiếp nhận kê khai và giám sát thực hiện mức giá kê khai theo đúng quy định tại Luật giá; đẩy mạnh kiểm tra xử lý các trường hợp lợi dụng đầu cơ tăng giá bất hợp lý.

Dịch vụ vận tải đường bộ: Sở Giao thông vận tải theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu, tăng cường tổ chức rà soát kê khai giá của doanh nghiệp để đánh giá việc tăng giá phù hợp với biến động của các yếu tố đầu vào, đặc biệt là chi phí xăng dầu trong các yếu tố hình thành giá. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá, thu vé đúng giá niêm yết của các doanh nghiệp; xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tăng giá bất hợp lý, thu cao hơn mức giá  kê khai, niêm yết.

Thức ăn chăn nuôi: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế đẩy mạnh công tác giám sát việc kê khai, niêm yết giá và công khai thông tin về giá các mặt hàng thức ăn chăn nuôi; chỉ đạo đơn vị chức năng tại địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Thịt lợn: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục triển khai  đồng bộ các giải pháp về kiểm soát dịch bệnh và ổn định, cân đối nguồn cung để ổn định giá thịt lợn; phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tăng cường kiểm soát các khâu trung gian, lưu thông trên thị trường cũng như các hoạt động xuất nhập khẩu trái phép thịt lợn hơi qua biên giới.

Phân bón: Cục Quản lý thị trường phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc chấp hành các biện pháp kê khai, niêm yết và công khai giá phân bón là yếu tố đầu vào quan trọng cho sản xuất nông nghiệp.

Gạo: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo, tạo điều kiện cho sản xuất gieo trồng, có giải pháp hỗ trợ kịp thời về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.

Công văn nêu rõ, Giám đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và Cục Quản lý thị trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên và các chỉ đạo tại Công văn số 2587/UBND-NĐ ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh. Quá trình triển khai, thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh giải quyết kịp thời

5290/UBND-NĐ
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối