Tăng cường công tác đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực
  
Cập nhật:13/06/2022 10:11:07 SA

Thực hiện Công văn số 3636/BNN-TCTS ngày 08/6/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực; ngày 11/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 5960 /UBND-NN yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung văn bản trên, trong đó tập trung thực hiện các nội dung sau:

Rà soát, thống kê, báo cáo tình hình thực hiện cấp giấy xác nhận; tổng số cơ sở nuôi trồng thủy sản thuộc đối tượng phải cấp giấy xác nhận theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 38 Luật Thủy sản 2017 (theo từng đối tượng tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra, nuôi trồng thủy sản lồng bè). Tổng số hồ sơ đăng ký cấp giấy xác nhận đã tiếp nhận; tổng số cơ sở đã cấp giấy xác nhận; tổng số hồ sơ đã thẩm định nhưng không đạt, lý do, đề xuất giải pháp 

Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thủy sản đối với các cơ sở đủ điều kiện cấp giấy xác nhận mà không nộp hồ sơ đến cơ quan chức năng, xử lý vi phạm theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Đặc biệt tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở nuôi thuộc diện phải cấp giấy xác nhận theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 38 Luật Thủy sản 2017 và Điều 36 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với các hồ sơ cấp giấy xác nhận nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực đủ điều kiện, khẩn trương thẩm định, cấp giấy xác nhận theo quy định và chịu trách nhiệm về sự chậm trễ.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối