Tăng cường công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp
  
Cập nhật:11/07/2019 1:55:24 CH

Tiếp tục tăng cường thực hiện Chỉ thị 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cũng như hệ thống quy định nhằm chống khai thác IUU theo Luật Thủy sản mới và yêu cầu của Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU; ngày 11/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 4661/UBND-NN yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện một số công việc cấp bách sau:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường tổ chức thực hiện công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Chú trọng sắp xếp, bố trí biên chế Trạm bờ thông tin quản lý, giám sát tàu cá và tái cơ cấu lực lượng Kiểm ngư phục vụ phòng chống khai thác IUU theo Luật Thủy sản mới đã có hiệu lực.

- Tổ chức Văn phòng đại diện kiểm tra, kiểm soát tại Cảng cá Thuận An.

- Chủ trì kiểm tra (hoặc ủy quyền Chi cục Thủy sản) tổ chức Đoàn kiểm tra tàu cá tại cảng cá theo Điều 7 của Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT, bảo đảm số lượng tàu được kiểm tra theo tỷ lệ yêu cầu và các quy định hiện hành.

- Chỉ đạo Chi cục Thủy sản cấp phép khai thác thủy sản tàu cá xa bờ theo hạn ngạch đã được phân bổ tại Quyết định số 1481/QĐ-BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; dựa vào lộ trình của thiết bị giám sát hành trình buộc phải có theo từng chủng loại tàu. Tàu nào không tuân thủ lắp máy giám sát hành trình như quy định thì chưa cấp phép. Đối với tàu cá khai thác hải sản vùng lộng, không cấp mới, cấp đổi sang nghề lưới kéo (giã cào). Tổ chức thực hiện chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác trong nước khi chủ hàng có yêu cầu.

- Chỉ đạo Ban Quản lý Cảng cá tỉnh:Lập văn phòng làm việc phục vụ chung với đầy đủ trang thiết bị theo yêu cầu, phục vụ các Đoàn Kiểm tra chống khai thác IUU đến kiểm tra tại Cảng; Tăng cường vệ sinh khu vực Cảng cá thường xuyên; Thực hiện tất cả các nhiệm vụ quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT, như: Tổ chức giám sát sản lượng, thành phần loài thủy sản bốc dỡ qua cảng của toàn bộ tàu cá, xác nhận sản phẩm nguồn gốc hải sản từ khai thác, cấp phát và hướng dẫn ghi chép Sổ nhật ký khai thác thủy sản, thu và lưu giữ nhật ký khai thác, báo cáo khai thác để quản lý,….

2. Sở Nội vụ:

Khẩn trương nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức, tăng cường nhân sự trong công tác chống khai thác IUU. Cụ thể tại Chi cục Thủy sản đối với công tác tăng cường kiểm tra, kiểm soát khai thác thủy sản nói chung, lực lượng kiểm ngư địa phương nói riêng và Cảng cá Thừa Thiên Huế đối với công tác tổ chức giám sát toàn bộ việc bốc dỡ thủy sản qua Cảng. Xem xét nghiên cứu cơ chế Văn phòng đại diện của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Cảng cá được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu tại Tài liệu hướng dẫn xây dựng Kế hoạch về thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá theo hướng dẫn của Ủy ban Châu Âu, ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-BNN-TCTS ngày 25/01/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Sở Tài chính:

Khẩn trương nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí bổ sung năm 2019 để phục vụ chống khai thác IUU: Trang thiết bị văn phòng tại Cảng cá Thuận An, cũng như kinh phí nạo vét, vệ sinh luồng lạch tại Cảng cá Thuận An. Từ năm 2020, nghiên cứu tham mưu bố trí kinh phí để thực hiện thường xuyên công tác chống khai thác IUU hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Nghiên cứu kế hoạch và tham mưu bố trí các nguồn vốn đầu tư hạ tầng nghề cá phục vụ công tác chống khai thác IUU thuận lợi.

5. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình, các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục trên các kênh thông tin, đại chúng, nhấn mạnh công tác chống khai thác IUU.

6. Sở Ngoại vụ:

Phối hợp với Ủy ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao tổ chức các khóa “Tập huấn tuyên truyền giáo dục pháp luật trên tuyến biên giới biển” (tập trung vào các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề phân dịch vùng biển giữa  Việt Nam và các nước trong khu vực Biển Đông, các vùng biển chưa phân định, vùng chồng lấn giữa các nước trong khu vực... và các tài liệu liên quan: tờ rơi, bản đồ phân định...) tại 02 huyện Phú Vang và Phú Lộc; thời gian dự kiến vào các tháng 08-09/2019, với khoảng 300 người, thành phần là cán bộ các cơ quan, địa phương liên quan và ngư dân khai thác đánh bắt xa bờ.

7. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

- Chỉ đạo các Đồn Biên phòng ven biển tăng cường kiểm soát tại các cửa biển, cửa lạch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm: tàu khai thác không có giấy phép, tàu khai thác không đúng nghề ghi trên giấy phép,… theo quy định pháp luật.

- Chỉ đạo các Đồn Biên phòng ven biển, Hải đội 2 bố trí lực lượng, phương tiện, phối hợp với Chi cục Thủy sản tổ chức thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tuần tra, kiểm soát chống khai thác IUU.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế:

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về hoạt động khai thác thủy sản, Luật Thủy sản 2017, chống khai thác IUU, tập trung vào quy định về ghi nhật ký khai thác, báo cáo khai thác, vùng biển khai thác, vận động chủ tàu lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình tàu cá, cấm sử dụng xung điện, chất nổ, chất độc để khai thác thủy sản, không xâm phạm lãnh thổ vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản,...

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn ven biển tổ chức cho các chủ tàu cá xa bờ ký cam kết không khai thác IUU.

- Tăng cường thực hiện quyết liệt công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ, nhất là các hành vi vi phạm về IUU như: sai tuyến, nghề cấm khai thác,...

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối