Tăng cường công tác chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả việc giám sát hành trình tàu cá qua thiết bị VMS
  
Cập nhật:08/02/2021 9:50:33 SA

Thực hiện nội dung Công văn số 726/BNN-TCTS ngày 03/02/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả việc giám sát hành trình tàu cá qua thiết bị VMS; ngày 05/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 1175/UBND-NN yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã ven biển:

- Đôn đốc khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt thiết bị VMS; xây dựng các Quy trình, Quy chế xử lý liên quan đến hệ thống VMS, bố trí cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu đề xuất trang bị các trang thiết bị cần thiết (máy tính, màn hình lớn, đường truyền internet…) đáp ứng yêu cầu để khai thác, vận hành, sử dụng hệ thống có hiệu quả; theo dõi, giám sát chặt chẽ việc lắp đặt, thay thế, bảo hành, sửa chữa thiết bị VMS để quản lý theo quy định; xử lý nghiêm các trường hợp đơn vị cung cấp thiết bị không thực hiện báo cáo kết quả thực hiện theo quy định tại Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị cung cấp thiết bị VMS rà soát, lập danh sách các tàu cá đã lắp đặt thiết bị VMS tại địa phương, chuẩn hóa thông tin dữ liệu người dùng, kết nối đồng bộ dữ liệu trên hệ thống VMS. Các tàu cá chưa lắp đặt thiết bị VMS theo quy định phải lập danh sách để theo dõi, quản lý. Kịp thời báo cáo các thông tin dữ liệu chưa đảm bảo độ tin cậy về Tổng cục Thủy sản để theo dõi, xử lý theo đúng quy định.

- Tăng cường công tác điều tra, xác minh, xử lý các vụ việc vi phạm theo quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo có kết quả xử lý cuối cùng; báo cáo kết quả xử lý về Tổng cục Thủy sản.  

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi, giám sát tàu cá của địa phương hoạt động trên biển theo đúng quy định; đảm bảo ghi chép, lưu trữ cụ thể thông tin tàu cá có hành vi vi phạm khai thác IUU được phát hiện qua VMS để xử lý.

3. Các đơn vị, địa phương có liên quan, đặc biệt là Bộ Chỉ huy Bộ đội  biên phòng tỉnh, Ban quản lý Cảng cá tỉnh,… tăng cường công tác phối hợp, thực thi pháp luật để quản lý tàu cá xuất bến, nhập bến; kiên quyết không cho tàu cá tham gia hoạt động khai thác thủy sản trên biển nếu chưa lắp đặt thiết bị VMS, lắp đặt nhưng không có tín hiệu VMS trên hệ thống.

4. Định kỳ ngày 20 hàng tháng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo kết quả lắp đặt thiết bị VMS về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Tổng cục Thủy sản) và UBND tỉnh theo quy định; cung cấp đầu mối chịu trách tiếp nhận, xử lý các vấn đề liên quan đến hệ thống VMS (số điện thoại, fax, họ và tên cán bộ thực hiện…) để phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan trao đổi, xử lý kịp thời các vụ việc
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối