Tăng cường công tác bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy trong mùa nắng nóng năm 2022
  
Cập nhật:22/06/2022 11:01:40 SA

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm mùa nắng nóng, ngày 21/6/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 6408/UBND-KN1 yêu cầu Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Công an tỉnh; Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy trong mùa nắng nóng năm 2022

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, quy định của Nhà nước và của tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH). Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, kỹ năng chữa cháy, thoát nạn cho cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và nhân dân; gắn phong trào toàn dân tham gia PCCC với phong trào Vì an ninh Tổ quốc, phong trào xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong công tác PCCC.

Thường xuyên tổ chức tự kiểm tra, rà soát các điều kiện an toàn PCCC tại đơn vị, cơ sở, khu dân cư, nhà ở thuộc phạm vi quản lý, kịp thời phát hiện và tổ chức khắc phục các tồn tại, thiết sót về PCCC, ngăn chặn nguy cơ phát sinh, xảy ra cháy, nổ; trang bị các phương tiện, dụng cụ chữa cháy; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở, chuyên ngành.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò đơn vị thường trực trong công tác PCCC và CNCH; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC, đặc biệt là trong hoạt động đầu tư xây dựng và PCCC rừng. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH, tập trung kiểm tra các địa bàn trọng điểm, các khu, cụm công nghiệp, làng nghề tập trung nhiều cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ (dệt may, xăng dầu, LPG, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở vui chơi giải trí, kinh doanh dịch vụ lưu trú, kho chứa vật liệu nổ công nghiệp, rừng …) và khu dân cư có nguy hiểm cháy nổ cao. Thông qua công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện các tồn tại, thiếu sót, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật, đặc biệt các hành vi cố tình vi phạm quy định về PCCC dẫn đến cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản.

Rà soát xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với cơ sở trọng điểm nguy hiểm về cháy nổ có huy động nhiều lực lượng tham gia. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tăng cường công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, phương án, tiếp nhận tin báo nhanh, chính xác, tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hiệu quả.

Sở Công Thương chủ trì, chỉ đạo các đơn vị điện lực kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện tại các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư nhằm phòng ngừa nguy cơ gây mất an toàn phòng cháy từ hệ thống, thiết bị điện, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp các biện pháp sử dụng điện an toàn. Phối hợp với Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, bán lẻ, tàng trữ, sử dụng các loại chất, hàng có tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao của các cơ sở sản xuất nằm trong khu dân cư, làng nghề để chủ động phòng, ngừa không để xảy ra cháy, nổ.

Chỉ đạo Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thường xuyên kim tra hệ thống mạng lưới điện để phòng ngừa nguy cơ mất an toàn PCCC t hệ thống, thiết bị điện. Thường xuyên tuyên truyền về an toàn PCCC trong sử dụng điện trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc kết hợp nhắn tin trong thông báo phí sử dụng điện của các hộ dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Giải quyết dứt điểm việc câu, mắc đường dây điện, viễn thông không bảo đảm theo quy định và có các giải pháp quyết liệt trong việc phòng ngừa, hạn chế các vụ cháy hệ thống dây dẫn, thiết bị điện trên cột điện. Tăng cường công tác quản lý đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà, phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về PCCC trước khi nghiệm thu cho đấu nối, vận hành vào lưới điện (hoàn thành trước ngày 15/7/2022).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng, chống cháy rừng. Hướng dẫn Ban chỉ đạo PCCC rừng các huyện, thị xã, thành phố Huế có kế hoạch kiểm tra, tuyên truyền công tác PCCC rừng trong mùa nắng nóng, đầu tư kinh phí trang bị, mua sắm phương tiện chữa cháy rừng; tổ chức thực tập phương án PCCC rừng. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, nhất là lực lượng kiểm lâm triển khai tốt công tác bảo vệ rừng và PCCC rừng, kiện toàn lực lượng PCCC rừng; tăng cường lực lượng, bám sát địa bàn, thường trực PCCC rừng; thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin tình hình thời tiết, dự báo, cảnh báo cấp cháy rừng hàng ngày; theo dõi thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm để chỉ đạo PCCC rừng kịp thời.

Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, báo cáo đề xuất phương án quy hoạch, đầu tư xây dựng các bể trữ nước chữa cháy, kho chứa phương tiện chữa cháy rừng cho các khu rừng trọng điểm nguy cơ cháy cao, xây dựng đường giao thông cho xe chữa cháy có thể tiếp cận chữa cháy hoặc tiếp cận các hồ, bể chứa nước chữa cháy (hoàn thành trước tháng 8/2021).

Ban Quản lý Khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh, quản lý hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về PCCC nhất là công tác đầu tư xây dựng cơ bản; thành lập, củng cố, duy trì hoạt động và trang bị phương tiện cho lực lượng PCCC chuyên ngành. Đối với khu kinh tế, khu công nghiệp hiện có diện tích từ 50ha trở lên phải yêu cầu đơn vị kinh doanh hạ tầng thực hiện trách nhiệm thành lập và duy trì hoạt động đội PCCC chuyên ngành, trang bị phương tiện PCCC&CNCH theo đúng quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế nâng cao vai trò, trách nhiệm trong hoạt động quản lý nhà nước về PCCC và cứu nạn, cứu hộ, tập trung tại các khu dân cư tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy, nổ, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và phòng, chống cháy rừng; tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Địa phương nào để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản thì lãnh đạo địa phương đó phải chịu trách nhiệm.

Củng cố, kiện toàn, duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng; quan tâm đầu tư trang bị, phương tiện, trang phục chữa cháy và thiết bị bảo hộ cá nhân cho lực lượng dân phòng; chỉ đạo tăng cường tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư có huy động nhiều lực lượng tham gia nhằm thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong PCCC.

Chỉ đạo rà soát và xử lý các hành vi cơi nới, chiếm dụng lối đi chung, xây dựng cột mốc, cổng chào cản trở phương tiện giao thông trên các tuyến đường vào khu dân cư; làm che lấp, hư hỏng trụ cấp nước chữa cháy và các bến, bãi cho xe chữa cháy lấy nước.

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc UBND cấp xã thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về PCCC; quản lý chặt chẽ các cơ sở theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, tránh bỏ sót lọt đối tượng thuộc diện quản lý.

Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ theo chức năng quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn theo quy định, đồng thời:

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ hộ gia đình đảm bảo “Mỗi người dân đều có kỹ năng phòng cháy tốt và xử lý tình huống tốt khi sự cố cháy nổ xảy ra, tự trang bị các bình chữa cháy tại hộ gia đình, dụng cụ thoát nạn, thoát hiểm”,… nhằm thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” là lực lượng ở trong dân - phương tiện ở trong dân - hậu cần ở trong dân - chỉ huy ở trong dân, người dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực, vừa là lực lượng trực tiếp, tại ch, ban đầu tham gia chữa cháy, kết hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, dân phòng, dân phố, khu dân cư… để khi có cháy nhanh chóng lớp lấy “thời điểm vàng” (từ 5-7 phút kể từ khi xảy ra cháy), kịp thời huy động người dân tham gia chữa cháy; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp quan trọng trong việc đấu tranh làm giảm số vụ cháy nổ; ngặn chặn đẩy lùi các vụ cháy nổ lớn xảy ra.

+ Làm tốt công tác điều tra cơ bản, kịp thời phát hiện, thực hiện quản lý Nhà nước về PCCC đối với các cơ sở, địa bàn được phân công theo quy định của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP; tăng cường kiểm tra đối với khu dân cư, cơ sở, hộ gia đình trên địa bàn theo phân công, phân cấp; kịp thời phát hiện, kiến nghị và hướng dẫn chủ cơ sở, chủ hộ gia đình khắc phục ngay các tồn tại, đồng thời duy trì các điều kiện đảm bảo an toàn về PCCC&CNCH; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về PCCC (phạt tiền, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động...); quá trình kiểm tra về PCCC và CNCH đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh phải lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở thực hiện các nội dung Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh quy định về đảm bảo an toàn PCCC đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh thì khuyến khích, vận động các gia đình tự giác tháo dỡ chuồng cọp tại các ban công, lô gia (nếu có), bổ sung lối thoát nạn, lối thoát nạn khẩn cấp,... (hoàn thành trước ngày 31/7/2022).

+ Phối hợp với các phòng ban liên quan thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố Huế rà soát, thống kê và có biện pháp xử lý, đề xuất xử lý dứt điểm đối với những khó khăn, bất cập trong hệ thống giao thông phục vụ chữa cháy tại các ngõ, kiệt, cổng làng, cầu dân sinh,… không đảm bảo chiều cao, chiều rộng thông thuỷ, tải trọng cho xe chữa cháy di chuyển (hoàn thành trước ngày 31/7/2022).

+ Giám sát chặt chẽ các công trình vi phạm quy định về PCCC đã ra quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định; có biện pháp xử lý nghiêm đối với các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động trên địa bàn quản lý.

+ Tiếp tục phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã triển khai có hiệu quả, thiết thực phong trào “Mỗi gia đình tự trang bị bình chữa cháy”.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp: Chịu trách nhiệm toàn diện về công tác PCCC tại cơ quan, đơn vị do mình quản lý; tổ chức thực hiện công tác kiểm tra và duy trì các điều kiện an toàn về PCCC đối với cơ sở, nhất là trong quản lý, sử dụng các loại chất cháy, nguồn lửa, nguồn nhiệt, hệ thống điện; trang bị các phương tiện chữa cháy, tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC theo quy định. Tăng cường công tác thường trực, tuần tra, đảm bảo đủ lực lượng PCCC cơ sở để giải quyết kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối