Tăng cường chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia
  
Cập nhật:15/07/2022 2:05:02 CH

Thực hiện Công văn số 3467/BYT-DP ngày 30/6/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia; ngày 15/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 7382/UBND-VH yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP và các quy định liên quan khác.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế: quán triệt, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm Luật và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia tại địa phương; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm các quy định về cấm uống rượu, bia; thực hiện nghiêm quy định người điều khiển phương tiện giao thông không uống rượu, bia trước và trong khi tham gia giao thông.

Công văn cũng nêu rõ, Sở Thông tin và truyền thông chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông đồng thời tổ chức các chương trình, chiến dịch truyền thông hiệu quả, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng để phòng, chống tác hại của rượu, bia. Tập trung tuyên truyền quy định về những hành vi bị nghiêm cấm; không uống rượu, bia trước và trong khi lái xe; phòng chống tác hại của rượu, bia đối với người chưa đủ 18 tuổi; thời gian, địa điểm không được uống, không được bán rượu, bia và thực hiện các quy định khác trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối