Tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp Lễ Quốc Khánh 2/9, Lễ khai giảng năm học mới và các tháng còn lại năm 2019
  
Cập nhật:19/08/2019 3:56:08 CH
Nhằm chấn chỉnh, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cũng như phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Lễ Quốc Khánh 2/9 và Lễ khai giảng năm học mới và các tháng còn lại năm 2019 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 989/CĐ-TTg ngày 14/8/2019 và Thông báo số 273/TB-VPCP ngày 02/8/2019. UBND tỉnh đã ban hành công văn số 5966 /UBND-GT ngày 19/8/2019 về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp Lễ Quốc Khánh 2/9, Lễ khai giảng năm học mới và các tháng còn lại năm 2019.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo kiểm tra việc chấp hành, tổ chức thực hiện trong toàn ngành đối với các nội dung chỉ đạo cụ thể của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 237 /TB-UBND ngày 10/7/2019 về Kết luận tại Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 31-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Kế hoạch số 23/KH-UBND của UBND tỉnh về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh (gọi tắt Thông báo 237/TB-UBND ngày 10/7/2019); phân công cán bộ theo dõi, giám sát quá trình triển khai thực hiện của các phòng ban, đơn vị, địa phương để có cơ sở đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế tổ chức đánh giá lại kết quả thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 04/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnhvề việc cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện quy địnhkhông uống rượu, bia trong giờ làm việc và khi lái xe; tiếp tục chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ, công an các địa phương tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn; sử dụng chất gây nghiện, đặc biệt là ma túy đối với các lái xe cơ giới đường bộ, chú trọng ở các địa bàn nội thành nội thị, các tuyến giao thông trọng điểm thường xảy ra tai nạn như Quốc lộ 1A, đường tránh Huế, đường nội thành, nội thị Thành phố Huế.

- Có kế hoạch tăng cường, điều phối lực lượng về phối hợp với công an cấp huyện cùngthực hiện công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông tại các quốc lộ, các khu vực bến xe trong những ngày cao điểm; bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại các khu vực đông dân cư, các nút giao thông có nhiều người và phương tiện đi lại; kiên quyết không để tình trạng họp chợ 2 bên hành lang đường bộ, đường sắt; xử lý nghiêm các xe dừng đỗ dọc tuyến QL1 (lưu ý đến các nút giao, đoạn cong, khuất tầm nhìn,...), đảm bảo giao thông thông suốt, không để xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông kéo dài.

- Tăng cường công tác kiểm tra, bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa trong mùa mưa bão, hoạt động kinh doanh vận tải du lịch trên sông Hương; kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các bến đò không đủ điều kiện hoạt động, phương tiện chở khách không bảo đảm các điều kiện an toàn.

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ nêu trên về UBND tỉnh (thông qua Ban ATGT) trước ngày 15/11/2019 và tại kỳ tổng kết ATGT năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2020.

2.     Sở Giao thông vận tải

- Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, chỉ đạo cụ thể của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo 237/TB-UBND ngày 10/7/2019, Thông báo số 238 /TB-UBND ngày 10/7/2019 tại buổi làm việc với Sở Giao thông vận tải về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng và kế hoạch công tác 6 tháng còn lại năm 2019.

- Xây dựng kế hoạch, mở đợt cao điểm ra quân tuần tra, kiểm tra, siết chặt quản lý chất lượng và an toàn giao thông đối với các phương tiện vận tải hành khách, đặc biệt là các phương tiện, các đoạn tuyến, điểm đã từng xảy ra tại nạn giao thông gây chết người trong năm 2018, 2019 (xe máy, xe tải, QL.1A, các tuyến đường nội thành, thị,....) ;

- Tổ chức kiểm tra và yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe, nhà ga, bến thuyền... có phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, chủ động tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên khối trường đại học, cao đẳng đi từ quê tới trường được thuận lợi, giảm bớt sự ùn tắc tại các bến xe công cộng, giảm thiểu tình trạng ùn tắc, chậm, hủy chuyến; đổi mới phương thức bán vé; kiểm soát không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định.

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với các lực lượng công an cấp tỉnh, cấp huyện tăng cường công tác kiểm tra trật tự đô thị, bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ; bố trí lực lượng, phương tiện để tổ chức giao thông an toàn, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, chỉnh trang, khắc phục các hư hỏng về hạ tầng giao thông, cảnh báo tại các vị trí tiềm ẩn, điểm đen tại nạn giao thông.

- Chủ trì, tổ chức thực hiện xử lý, phối hợp xử lý các hạng mục công việc, các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông được phân công cụ thể tại các Phụ lục 01, Phụ lục 02, Phụ lục 03 đính kèm;

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ nêu trên về UBND tỉnh (thông qua Ban ATGT) trước ngày 15/11/2019 và tại kỳ tổng kết ATGT năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2020.

3. Đề nghị Công ty Cổ phần Quản lý Đường sắt, Đội thanh Tra số 7- Cục Đường sắt Việt Nam:

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm quyền được giao, chỉ đạo phối hợp thực hiện cụ thể tại Thông báo số 725/TB-CĐSVN ngày 16/4/2019 Kết luận của Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Chủ trì, phphối hợp với các địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên tuyến đường sắt Bắc- Nam được nêu cụ thể tại Phụ lục 01 đính kèm.   

- Tổ chức họp, có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kèm kiến nghị, đề xuất về UBND tỉnh (thông qua Ban ATGT tỉnh) sau khi hoàn thành các nhiệm vụ, trước ngày 15/11/2019 để tổ chức tổng kết ATGT năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2020.

4.      Đề nghị Chi Cục quản lý Đường bộ II.6:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công ty TNHH Trùng Phương, Công ty Cổ phần Phước Tượng Phú Gia BOT, Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả triển khai thực hiện nhằm xử lý dứt điểm 17 điểm đen tai nạn giao thông trên tuyến QL.1 và QL.49 đã được liên ngành thống nhất tại Biên bản làm việc ngày 25/10/2018; và các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại các Quốc lộ, Tỉnh lộ phát hiện trong năm 2019 cần cần tiếp tục xử lý tại Phụ lục 02 và Phụ lục 03.   

- Tổ chức họp, có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kèm kiến nghị, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền và UBND tỉnh (thông qua Ban ATGT tỉnh) sau khi hoàn thành các nhiệm vụ, trước ngày 15/11/2019 để tổ chức tổng kết ATGT năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2020.

5. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế:

- Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa trong thời gian Lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới và các tháng  còn lại của năm 2019.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên tham gia bảo đảm trật tự an ninh, an toàn xã hội và trật tự an toàn giao thông.

- Phối hợp các đơn vị quản lý đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa kiểm tra, rà soát để kịp thời để phát hiện, khắc phục ngay các yếu tố gây mất an toàn tại các tuyến đường đang quản lý, các điểm tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, đặc biệt là các điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt; bổ sung hệ thống báo hiệu, đèn tín hiệu giao thông, tăng cường lực lượng tổ chức đảm bảo giao thông ở các vị trí đường ngang không có người gác, đường dân sinh, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn trên các tuyến trọng điểm.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến được phân công quản lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn; có giải pháp ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông nguyên nhân do những bất cập về kết cấu hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông; tăng cường quản lý về chất lượng dịch vụ, điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa và bảo đảm an toàn tại các bến thuyền du lịch, đò ngang; tăng cường bảo đảm trật tự vận tải, trật tự an toàn giao thông tại các điểm giao thông tĩnh, xử lý vi phạm đậu, đỗ trên các tuyến đường đã có biển cấm dừng, cấm đỗ.

- Về một số nhiệm vụ, hạng mục công việc cụ thể cần khẩn trương thực hiện:

+ Đối với đường sắt: Thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền được giao, phối hợp thực hiện cụ thể tại Thông báo số 725/TB-CĐSVN ngày 16/4/2019 Kết luận của Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; phối hợp với  Công ty Cổ phần Quản lý Đường sắt, Đội thanh Tra số 7- Cục Đường sắt Việt Nam triển khai thực hiện nhằm xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên tuyến đường sắt bắc- Nam được nêu rõ tại Phụ lục 01 đính kèm.   

+ Đối với  các Quốc lộ: Tiếp tục phối hợp với  Chi Cục Quản lý đường bộ II.6, Sở Giao thông vận tải triển khai thực hiện nhằm xử lý dứt điểm 17 điểm đen tai nạn giao thông trên tuyến QL.1 và QL.49 đãđược liên ngành thống nhất tại Biên bản làm việc liên ngành ngày 25/10/2018; và các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại các Quốc lộ, Tỉnh lộ phát hiện trong năm 2019 cần cần tiếp tục xử lý tại Phụ lục 02 và Phụ lục 03.

+Đối với các tuyến đường cấp huyện quản lý: Chủ trì rà soát, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và cá cơ quan thực hiện xử lý dứt điểm các điểm đenm điểm tiền ẩn tai nạn giao thông trên hệ thống đường cấp huyện quản lýđược nêu cụ thể tại Phụ lục 03 đính kèm;

- Tổ chức họp, có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Ban ATGT tỉnh) sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trước ngày 15/11/2019 để tổ chức tổng kết ATGT năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2020.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tổ chức khai thác, phối hợp xử lý có hiệu quả thông tin khai thác từ các tổ chức, cá nhân, hệ thống camera thông qua Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh; phát huy vai trò của ứng dụng Hue-S; tạo bước đột phá trong công tác thông tin, cảnh báo, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, chấp hành các quy định, quy tắc về an toàn thông trong mọi tầng lớp nhân dân và người điều khiển giao thông qua địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh ứng dụng, sử dụng, khai thác thông tin tại Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh nhằm nâng cao hiệu quả, tạo hiệu ứng lan tỏa trong công tác nêu gương đối với người tốt, việc tốt; phê phán, cảnh báo đến cộng đồng đối với các hành vi sai trái, vi phạm về an ninh trật tự, an toàn giao thông.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế:

Ch đạo các Phòng Giáo dục và các Trường học tăng cường giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, đảm bảo cho học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên được phổ biến kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn; phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự ATGT ngay từ đầu năm học 2019 – 2020; triển khai “ Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên đến trường -trong tháng 9”; phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực cổng trường học.

8. Các cơ quan thành viên ban ATGT tỉnh

Chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông khi đi ô tô, xe mô tô, xe gắn máy tại cơ quan đơn vị, địa bàn, lĩnh vực được giao quản lý, phụ trách; Yêu cầu tuân thủ các quy định, chấp hành tốt các quy tắc về ATGT: Đội mũ bảo hiểm; lái xe không uống rượu, bia; đi đúng phần đường, làn đường; điều khiển xe đúng tốc độ… Thực hiện nội dung cuộc vận động xây dựng Văn hóa giao thông đến các tổ chức hội, đoàn thể nhằm phối hợp thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền bảo đảm an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới và các tháng còn lại năm 2019.

- Tổ chức họp, có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Ban ATGT tỉnh) sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trước ngày 15/11/2019 để tổ chức tổng kết ATGT năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2020.

9. Ban An toàn giao thông tỉnh

- Công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông; kịp thời chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết, khắc phục các sự cố, tai nạn, vướng mắc xảy ra.

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới và các tháng còn lại năm 2019 địa bàn toàn tỉnh.

- Chủ trì theo dõi tình hình triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị; tổng hợp kết quả kèm báo đánh giá, kiến nghị, đề xuất cụ thể về UBND tỉnh trước ngày 30/11/2019 để tổ chức tổng kết ATGT năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2020.


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối