Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
  
Cập nhật:05/06/2021 3:33:14 CH

Ngày 04/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công điện số 10/CĐ-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng 

Theo đó, tình hình nắng nóng gay gắt và hanh khô đang diễn ra trên địa bàn toàn tỉnh, theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong thời gian tới tình trạng nắng nóng và khô hạn sẽ tiếp tục diễn ra ở tỉnh Thừa Thiên Huế dẫn đến nguy cơ cháy rừng rất cao. Để chủ động công tác PCCCR, giảm thiểu tối đa cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 18/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, Kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 17/4/2021 của UBND tỉnh, trong đó tập trung một số giải pháp cấp bách sau đây:

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo UBND cấp xã (phường) và các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác PCCCR, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác này, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”; phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô; bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao; kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động các lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là việc xử lý thực bì; cấm các hoạt động sử dụng lửa gây nguy cơ cháy rừng như thắp hương viếng mộ, đốt vàng mã, đốt ong,…

Khẩn trương rà soát diện tích rừng giáp hành lang tuyến dây diện cao thế, khu vực có dân cư sống ven rừng, để có phương án chuẩn bị lực lượng và sẵn sàng, chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước khi có cháy rừng xảy ra. Thông tin ngay khi có cháy rừng xảy ra về Chi cục Kiểm lâm theo số điện thoại 0234.3825.989 để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng, phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và xử lý trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra công tác PCCCR. Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm kiểm tra rà soát khắc phục những tồn tại trong công tác PCCCR của địa phương, chủ rừng để phù hợp với tình hình nắng nóng hiện nay; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chủ rừng vào thời điểm nắng gắt trong ngày để nâng cao tình thần trách nhiệm của các chủ rừng;  thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên các phần mềm cảnh báo cháy rừng và kịp thời thông báo cho các địa phương.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ động thực hiện các phương án hỗ trợ chữa cháy rừng trên địa bàn các đơn vị đóng quân, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện, chữa cháy rừng khi có yêu cầu.

Các sở: Công Thương, Thông tin và Truyền thông thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh được nêu tại Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 18/5/2021 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế tăng cường công tác tuyên truyền PCCCR; kịp thời đưa thông tin về cảnh báo và dự báo cháy rừng.

Các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác PCCCR.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân tuân thủ nghiêm việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối