Sáp nhập Bệnh viện đa khoa Chân Mây trực thuộc Sở Y tế vào Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc
  
Cập nhật:08/04/2021 3:00:48 CH

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 phê chuẩn việc sáp nhập Bệnh viện đa khoa Chân Mây trực thuộc Sở Y tế vào Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc trực thuộc Sở Y tế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2021

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; bố trí số lượng người làm việc theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, cơ sở vật chất, đất đai, tài chính, tài sản của Bệnh viện đa khoa Chân Mây vào Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc đảm bảo theo quy định.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối