Rà soát, báo cáo BCĐ Covid-19 tỉnh tình hình CBCCVC và người lao động đi công tác, du lịch, thăm thân… tại các tỉnh/thành khác trở về địa phương sau kỳ nghỉ Lễ (trước 12 giờ 00 phút, ngày 04/5/2021)
  
Cập nhật:04/05/2021 10:50:07 SA

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài vào địa phương rất cao, để công tác phòng, chống dịch có hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh đã có Công văn số 52/BCĐ-VH ngày 04/5/2021 yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh; các tổ chức chính trị, đoàn thể trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế.

- Tổ chức rà soát và yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực thuộc đi công tác, du lịch, thăm thân… tại các tỉnh/thành khác trở về địa phương sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 bắt buộc phải khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe theo quy định. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã đến/đi qua các điểm dịch và mốc thời gian do Bộ Y tế cập nhật, công bố, yêu cầu tất cả phải khai báo y tế, cách ly, xét nghiệm để phòng dịch theo quy định; hoàn thành và tổng hợp số liệu báo cáo Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh (qua Sở Y tế - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo COVID-19) trước 12 giờ 00 phút, ngày 04/5/2021 (địa chỉ email: duyensyt@yahoo.com.vn, điện thoại: 0914054707).

- Đối với những trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc các biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh phải đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý kịp thời.

- Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khai báo y tế của cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, công nhân, học viên, sinh viên và người lao động ... trực thuộc quản lý và công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị. Đồng thời, thường xuyên liên hệ, thông tin công tác phòng, chống dịch với Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh (qua Sở Y tế - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh).

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương: Xây dựng phương án làm việc cho cơ quan, đơn vị phù hợp bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên, người lao động, yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch của Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh đảm bảo đúng quy định.

3. Giao Sở Y tế - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh tổng hợp báo cáo số liệu của các cơ quan, đơn vị, địa phương; báo cáo Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh trước 14 giờ 00 phút ngày 04/5/2021.

Yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối