Quy định tổ chức chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
  
Cập nhật:09/06/2022 8:19:21 SA

Ngày 08/6/2022, UBND tỉnh có Quyết định số 1365/QĐ-UBND ban hành Quy định tổ chức chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Theo đó, chi trả trợ giúp xã hội hàng tháng, kinh phí hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng hàng tháng (12 lần/năm) bằng phương thức điện tử vào tài khoản của đối tượng, tài khoản của người giám hộ, người được ủy quyền. Trường hợp đối tượng đặc biệt như: Người già yếu, không sử dụng được điện thoại, không có người ủy quyền, đơn vị cung ứng dịch vụ có trách nhiệm tổ chức chi trả trực tiếp cho đối tượng hưởng tại các điểm chi trả. Đối với các đối tượng đặc thù (ngoài các đối tượng quy định tại khoản 2 điều này) không thể đi lại để nhận tiền tại các điểm chi trả, không có người ủy quyền như: Trẻ em mồ côi, người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng… cán bộ chi trả sẽ chi trả tại nhà cho đối tượng.

Thời gian thực hiện chuyển tiền vào tài khoản thanh toán của đối tượng trước ngày 05 hàng tháng; riêng đối với tháng 01 hàng năm, thời gian thực hiện chuyển tiển vào tài khoản thanh toán của đối tượng sau khi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển kinh phí cho đơn vị cung ứng dịch vụ. Thời gian rút tiền mặt của đối tượng tại các điểm chi trả vào các ngày trong tuần trừ các ngày thứ bảy, chủ nhật, các ngày lễ, tết. Thời gian chi trả của đối tượng không sử dụng phương thức chi trả điện tử được chi trả tiền mặt từ ngày 05 đến ngày 15 hàng tháng tại các điểm chi hộ hoặc tại nhà đối tượng.

Căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy trình chi trả này, Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy nhiệm Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp ký hợp đồng với đơn vị cung ứng dịch vụ về chi trả chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Thời hạn hợp đồng cung cấp dịch vụ được kí kết từ 3 - 5 năm để khuyến khích các đơn vị cung ứng dịch vụ đầu tư vào hạ tầng chi trả. Đối với những nội dung chi trả khác như chế độ chi phí mai táng, hỗ trợ lễ, tết, hỗ trợ khẩn cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội được Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội ký kết ở một hợp đồng khác.

Mức chi phí chi trả cho đơn vị cung ứng dịch vụ theo tỷ lệ như sau: đối với đơn vị cung ứng dịch vụ: Mức 0,45% trên tổng kinh phí chi trả; đối với Phòng Lao động- Thương binh Xã hội: Mức tỷ lệ 0,1% trên tổng kinh phí chi trả; đối với UBND cấp xã: Mức 0,25% trên tổng kinh phí chi trả.

 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Phụ lục Quy định tổ chức chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối