Quy định khung lãi suất cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:16/05/2019 8:49:38 SA

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 16/05/2019 quy định khung lãi suất cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế,

Theo đó, Quy định khung lãi suất cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế như sau: 

- Lãi suất cho vay tối thiểu (LSTT): Theo quy định của UBND tỉnh; 

- Lãi suất cho vay tối đa: LSTT + 2%/năm; 

- Biên độ giao động gi a các yếu tố khác biệt là 0,5%/năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định khung lãi suất cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối