Quy chế xét chọn và tuyên dương “Học sinh Danh dự toàn trường” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:11/07/2020 2:46:42 CH

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 công bố Quy chế xét chọn và tuyên dương “Học sinh Danh dự toàn trường” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy chế này quy định việc xét chọn và tuyên dương học sinh xuất sắc nhất của từng trường phổ thông trên địa bàn tỉnh (từ lớp 1 đến lớp 12 trong các trường phổ thông). Số lượng học sinh đạt danh hiệu “Học sinh Danh dự toàn trường” hàng năm của mỗi trường được xét chọn là 01 học sinh. Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học thì mỗi cấp học chọn 01 học sinh. 

Theo đó, học sinh đạt danh hiệu “Học sinh Danh dự toàn trường” là những cá nhân ưu tú nhất được Hội đồng xét chọn của trường lựa chọn từ các học sinh xuất sắc của tất cả các lớp trong toàn trường và được Hội đồng xét chọn các cấp có thẩm quyền công nhận. Cụ thể:

Đối với học sinh tiểu học: Kết quả học tập và rèn luyện cuối năm học được đánh giá tốt nhất về năng lực, phẩm chất; Có nhiều đóng góp trong công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và các phong trào học sinh do cấp trường, cấp huyện/thị xã/thành phố (gọi chung là huyện), cấp tỉnh và cấp trung ương phát động. Ưu tiên cho những học sinh thực hiện nhiều việc làm trong phong trào “Người tốt việc tốt”; học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc có khiếm khuyết về thể chất nhưng biết vượt qua để học tập tốt; Đạt giải cao trong các cuộc giao lưu trong học tập, về các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ do các cấp tổ chức; Thực sự là tấm gương sáng về năng lực, phẩm chất và tất cả các hoạt động để học sinh toàn trường noi theo và được Hội đồng xét chọn của trường đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tuyên dương, khen thưởng.

Đối với học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông: Kết quả cuối năm học được xếp loại Giỏi về học lực và loại Tốt về hạnh kiểm; Có nhiều đóng góp trong công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các phong trào học sinh do cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh và cấp trung ương phát động. Ưu tiên cho những học sinh thực hiện nhiều việc làm trong phong trào “Người tốt việc tốt”; học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc có khiếm khuyết về thể chất nhưng biết vượt qua để học tập tốt; Đạt giải cao trong các kỳ thi, cuộc thi về chuyên môn, thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc tế hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến được ứng dụng vào thực tế mang lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội; Thực sự là tấm gương sáng về năng lực, phẩm chất và tất cả các hoạt động để học sinh toàn trường noi theo và được Hội đồng xét chọn của trường đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh vinh danh, khen thưởng.

Chi tiết xem phụ lục đính kèm!

 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 PL 2 Quyết định số 1662/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối