Quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường đúng quy định, đảm bảo an toàn giao thông
  
Cập nhật:17/04/2019 2:59:12 CH

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2226/UBND-GT ngày 17/4/2019; theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ; yêu cầu các tổ chức, cá nhân tuyệt đối không tự ý sử dụng vỉa hè, lòng đường trái quy định để tổ chức các hoạt động cộng đồng không phục vụ mục đích giao thông; Có phương án xây dựng những khu sinh hoạt cộng đồng nhằm phục vụ nhu cầu của nhân dân địa phương (liên hoan, hiếu, hỉ…). Trong trường hợp bắt buộc phải sử dụng lòng đường, vỉa hè để tổ chức các hoạt động cộng đồng thì phải xin phép cơ quan có thẩm quyền; đồng thời  phải có phương án tổ chức bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông.

 

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối