Quản lý các bến bãi tập kết cát, sỏi trên địa bàn Tỉnh
  
Cập nhật:16/10/2019 8:04:21 SA

Liên quan đến công tác kiểm tra, quản lý các bến bãi tập kết cát, sỏi trên địa bàn Tỉnh, ngày 16/10/2019, Chủ tịch UBND đã ban hành Công văn số 7606/UBND-XD, yêu cầu như sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế:

- Thực hiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định và kiểm tra việc xây dựng bãi tập kết theo đúng giấy phép xây dựng được cấp; cương quyết xử lý, giải tỏa, xử phạt vi phạm hành chính theo Luật Đất đai các bãi tự phát không theo quy hoạch. Tổ chức rà soát, đánh giá lại nhu cầu sử dụng, bến bãi để đề xuất điều chỉnh quy hoạch phù hợp;

- Hướng dẫn các chủ bãi liên hệ với Sở Giao thông vận tải để cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.

- Hướng dẫn lập kế hoạch bảo vệ môi trường, có kế hoạch kiểm tra, xử lý công tác bảo vệ môi trường đối với các bãi; yêu cầu các chủ bãi xây dựng nội quy hoạt động bến bãi theo quy định.

2. Sở Giao thông Vận tải kiểm tra, xử lý các trường hợp hoạt động không có giấy phép hoạt động bến thủy nội địa. Chỉ đạo Thanh tra Giao thông phối cơ quan Công an thường xuyên tuần tra, kiểm soát việc vận chuyển VLXD trên đường bộ; khai thác, hút trộm cát, sỏi trên sông Sông Hương, Sông Bồ, Sông Ô Lâu; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý việc hút cát, sỏi trái phép. Xử lý vi phạm hành chính các phương tiện vận chuyển cát sỏi từ các bãi ảnh hưởng đến cảnh quan và gây ô nhiễm môi trường.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan có liên quan biết và thực hiện./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối