Phê duyệt khung Chương trình giáo dục địa phương từ lớp 1 đến lớp 5 tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:07/08/2020 1:47:52 CH

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ ký ban hành Quyết định số 2001/QĐ-UBND phê duyệt khung Chương trình giáo dục địa phương từ lớp 1 đến lớp 5 tỉnh Thừa Thiên Huế trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Việc triển khai nội dung giáo dục địa phương nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết về đặc điểm lịch sử văn hóa thiên nhiên và con người Thừa Thiên Huế. Trên cơ sở đó, bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, ý thức tìm hiểu và vận dụng những điều đã học để góp phần giải quyết những vấn đề của địa phương.

Theo đó, Kế hoạch chương trình sẽ thực hiện việc lồng ghép, tích hợp trong nội dung Hoạt động trải nghiệm được giảng dạy từ lớp 1 đến lớp 5: Lớp 1-2 có 5 chủ đề và tổng kết. Lớp 3-5 có 7 chủ đề và tổng kết.

Chương trình địa phương cấp tiểu học sẽ được thiết kế thành các chủ đề với mục tiêu nhằm nâng cao kinh nghiệm sống và những hiểu biết của các em trong các lĩnh vực lịch sử, văn hóa, địa lí, kinh tế, môi trường địa phương… giúp các em có cơ hội vận dụng kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề trong thực tiễn hằng ngày mà các em gặp ở địa phương. Chương trình được thiết kế theo nguyên tắc đồng tâm khuếch tán. Học sinh sẽ được trải nghiệm với những vấn đề đang tồn tại, nảy sinh xung quanh các em và ngày càng mở rộng, phức tạp hơn thể hiện trong mối quan hệ con người với con người, con người với tự nhiên, con người với văn hóa xã hội địa phương. Học sinh được trải nghiệm các chủ đề mang tính trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng. Theo đó, học sinh sẽ có cơ hội sử dụng tối đa các giác quan trong việc tiếp nhận, chuyển hóa thông tin và biểu đạt chúng dưới các dạng thức khác nhau qua đó nhằm giáo dục phẩm chất, năng lực cho người học.

Nội dung chương trình được xây dựng dựa trên các vấn đề về Lịch sử – Văn hóa (Trò chơi dân gian địa phương, Dân ca địa phương, Di tích lịch sử địa phương..); Địa lý – Kinh tế – Môi trường – Hướng nghiệp ( Trải nghiệm không gian địa phương, Làng nghề địa phương …); Chính trị – Xã hội ( Trải nghiệm không gian lớp học, cơ cấu tổ chức trường học, Dòng họ, Xây dựng nếp sống văn minh, tôn trọng kỉ cương, pháp luật…)

Chi tiết xem phụ lục đính kèm!

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 PL Quyết định số 2001/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối