Phê duyệt đề án Phát triển cây ăn quả có giá trị kinh tế cao trên địa bàn huyện Phong Điền giai đoạn 2022-2025
  
Cập nhật:09/06/2022 4:13:26 CH

Ngày 03/6/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1332/QĐ-UBND phê duyệt đề án Phát triển cây ăn quả có giá trị kinh tế cao trên địa bàn huyện Phong Điền giai đoạn 2022-2025. Qua đó phát triển các vùng sản xuất cây ăn quả tập trung, gắn với chuỗi giá trị kinh tế cao theo hướng bền vững trên địa bàn huyện Phong Điền; cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện Phong Điền.

Mục tiêu cụ thể là hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất từ khâu sản xuất, thu mua, tiêu thụ, nâng cao năng suất lao động và thu nhập cho người dân trên một đơn vị diện tích canh tác, cung cấp sản phẩm chất lượng cao cho người tiêu dùng đồng thời góp phần cơ cấu lại ngành nông nghiệp, cây ăn quả theo hướng tập trung, chuyên canh, giảm chi phí đầu tư; tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh thị trường.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025 phát triển khoảng 1.475 ha cây ăn quả các loại, trong đó: Diện tích hiện có đến tháng 01/2022: 475 ha, diện tích trồng mới khoảng 1.000 ha (bao gồm Thanh Trà 453 ha, bưởi Da xanh, bưởi đỏ 756 ha, Cam, quýt 216 ha, Nhãn 50 ha,…). Bình quân mỗi năm trồng khoảng 360 ha cây ăn quả các loại. 

Trong giai đoạn 2022-2025: Thu hút từ 02-03 Công ty, doanh nghiệp đầu tư sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản (trái cây) sau thu hoạch; phát triển được từ 01-02 điểm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; thành lập mới từ 02-03 HTX/Tổ hợp tác chuyên về sản xuất, kinh doanh sản phẩm cây ăn quả.

Theo đó, 09 nhóm giải pháp để triển khai iệu quả Đề án gồm: Giải pháp tuyên truyền, vận động; Giải pháp về quy hoạch; Giải pháp về đất đai; Giải pháp về phát triển nhân lực; Giải pháp về giống; Giải pháp về chuyển giao khoa học công nghệ; Giải pháp về liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; Giải pháp về nguồn vốn; Giải pháp về chính sách.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối