Phê duyệt Đề án Chăn nuôi lợn tập trung kết hợp với trồng trọt theo hướng an toàn sinh học ở huyện Phong Điền giai đoạn 2021-2025
  
Cập nhật:16/06/2021 8:04:57 SA

Ngày 15/6/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1453/QĐ-UBND phê duyệt đề án Chăn nuôi lợn tập trung kết hợp với trồng trọt theo hướng an toàn sinh học ở huyện Phong Điền giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh về đất đai, lao động, nguồn lực đầu tư của Nhà nước và nhân dân. Từng bước tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, giảm dần chăn nuôi lợn nhỏ lẻ và phân tán, chuyển sang hình thức chăn nuôi lợn tập trung kết hợp với trồng trọt có đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng đảm bảo theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học, có liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; hạn chế ô nhiễm môi trường, giảm thiệt hại khi dịch bệnh xảy ra; tiến tới chấm dứt tình trạng chăn nuôi trong khu vực dân cư, bảo đảm phát triển chăn nuôi bền vững, hiệu quả, an toàn cho người sản xuất cũng như người tiêu dùng.

Giai đoạn 1 (từ năm 2021-2022) sẽ tập trung cho các xã Điền Môn, Điền Hòa, Điền Hải và Phong Hiền. Giai đoạn 2 (từ năm 2023-2025) sẽ triển khai cho các xã Phong An, Phong Thu và thị trấn Phong Điền. Đề án được triển khai thực hiện trên địa bàn 07 xã, thị trấn: Phong An, Phong Hiền, Phong Thu, Điền Môn, Điền Hòa, Điền Hải và thị trấn Phong Điền với diện tích 70ha, chia ra 256 lô (đã có 183 hộ đăng ký) chăn nuôi trang trại với các quy mô lớn, vừa và nhỏ xác định theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể như bảng sau:

TT

Đơn vị

(xã/thị trấn)

Địa diểm

(thôn)

Diện tích (ha)

Số lô quy hoạch (lô)

Số hộ đã đăng ký (hộ)

1

Phong Thu

Ưu Thượng

10,00

20

20

2

Thị Trấn

Vĩnh Nguyên

9,00

20

20

3

Phong An

Vĩnh Hương

4,00

13

13

4

Phong Hiền

Triều Dương

24,00

60

56

5

Điền Môn

Vĩnh Xương

6,50

37

10

6

Điền Hòa

Thôn 1

10,00

80

40

7

Điền Hải

Thôn 1 và 2

6,50

26

24

Tổng cộng:

 

70,00

256

183

Để đạt được những mục tiêu, Đề án cũng đã đề ra các giải pháp thực hiện: Giải pháp tuyên truyền, vận động; Giải pháp về quy hoạch; Giải pháp về quản lý, chỉ đạo tái đàn lợn; Giải pháp thực hiện chuyển đàn; Giải pháp tổ chức sản xuất, giám sát chăn nuôi, bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh; Giải pháp về nhân lực; công tác chuyển giao khoa học công nghệ và khuyến nông; Giải pháp về đất đai; Giải pháp về tiêu thụ sản phẩm; Giải pháp về cơ chế, chính sách đầu tư hỗ trợ.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối