Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm đặc sản tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
  
Cập nhật:13/01/2021 2:08:30 CH

Ngày 08/01/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 8/KH-UBND phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm đặc sản tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 nhằm phát triển sản phẩm đặc sản ở mỗi địa phương (sản phẩm nông sản, đặc sản, thủ công mỹ nghệ) theo chuỗi giá trị; trong đó tập trung phát triển sản phẩm OCOP, sản phẩm có chất lượng tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao để trở thành sản phẩm chủ lực của tỉnh, trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh về điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, nguồn giống, nguồn lực có sẵn về tài nguyên, nguyên liệu, mang tính độc đáo riêng biệt, có gia tăng giá trị và không ảnh hưởng xấu đến môi trường; sản phẩm có khả năng thành hàng hóa, sản lượng ổn định, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Đồng thời, kế hoạch còn nhằm hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm, bán hàng, xúc tiến và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm đặc sản của tỉnh, ưu tiên hỗ trợ các hộ sản xuất, cơ sở, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, sản phẩm chủ lực của tỉnh Thừa Thiên Huế; nhằm nâng cao đời sống của nông dân ở nông thôn với thu nhập ổn định và ngày càng cao.

Theo đó, Kế hoạch sẽ triển khai thực hiện các nội dung chính sau: Xây dựng danh mục sản phẩm đặc sản tỉnh Thừa Thiên Huế để tập trung ưu tiên phát triển; Phát triển vùng nguyên liệu; Xây dựng, quản lý, duy trì và phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm đặc sản tỉnh Thừa Thiên Huế; Hỗ trợ xây dựng thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu, áp dụng các quy chuẩn địa phương; Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng xuất chất lượng sản phẩm và thiết kế bao bì, nhãn hiệu sản phẩm; Xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hỗ trợ xúc tiến thương mại.

 

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối