Phát động Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019 vào ngày 31/5/2018
  
Cập nhật:21/04/2019 9:44:16 SA

Ngày 19/4/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND về việc tổ chức Lễ phát động Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019 nhằm tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần bảo vệ phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc; đồng thời, tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam, đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Dự kiến, Lễ phát động Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019 với chủ đề: Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội“ sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 5 năm 2019 tại Trung tâm thị xã Hương Thủy.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối