Phấn đấu xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
  
Cập nhật:13/10/2021 2:30:13 CH

Ngày 11/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động số 312/CTr-UBND về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa giai đoạn 2021 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước, Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, Thành phố Văn hóa ASEAN, Thành phố Du lịch sạch ASEAN, Thành phố bền vững môi trường ASEAN và đạt danh hiệu Thành phố Sáng tạo về văn hóa.

Theo Kế hoạch, một số chỉ tiêu cụ thể phấn đấu như sau: Hoàn thành Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế. Bảo quản, tu bổ, phục hồi 5 công trình thuộc cụm di tích cấp quốc gia đặc biệt, 25 di tích cấp quốc gia, 30 di tích cấp tỉnh. Lập hồ sơ đề nghị xếp hạng 25 di tích có giá trị tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành công tác cắm mốc khoanh vùng bảo vệ di tích. Kiểm kê toàn bộ hệ thống di tích, di vật; 70% di tích, di vật được lập hồ sơ khoa học; 60 - 70% các di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê và lập hồ sơ.

Bên cạnh đó, hoàn thiện hồ sơ Ca Huế đệ trình UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại; xây dựng 5 hồ sơ đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó có Ẩm thực Huế (Bún bò Huế, Bánh Huế, Chè Huế), Áo dài Huế, Nghề làm gốm Phước Tích. Hoàn thành một số thiết chế văn hóa: Quảng trường trước Trung tâm Thể thao tỉnh, Trung tâm Văn hoá và Hội nghị tỉnh, Di dời Bảo tàng Lịch sử tỉnh, Bảo tồn tu bổ di tích Ưng Bình tại Châu Hương Viên, Trung tâm biểu diễn Ca Huế thính phòng, nâng cấp cơ sở Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế (giai đoạn II), Thư viện Tổng hợp tỉnh.

Ngoài ra, phấn đấu 95% gia đình, khu dân cư đạt chuẩn và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa; 95% cơ quan, đơn vị và 80% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn đóng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn văn hóa; 100% các xã đăng ký xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Để đạt được những chỉ tiêu nói trên, Kế hoạch đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Xây dựng hệ giá trị, phát triển văn hóa Huế, con người Huế mang đậm bản sắc dân tộc và bản sắc văn hóa Huế.  Tập trung bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di sản văn hóa. Xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế xứng tầm là thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, thành phố lễ hội của Đông Nam Á. Đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, đáp ứng yêu cầu của một trung tâm văn hóa lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Phát triển nền văn hóa công vụ, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần xây dựng môi trường và đời sống văn hoá lành mạnh. Chú trọng phát triển công nghiệp văn hóa. Phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp bảo tồn và phát triển văn hóa. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước...

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối