Phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi dưới 17% vào năm 2025
  
Cập nhật:09/09/2022 4:09:45 CH

Ngày 9/9/2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch 337/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình sức khỏe Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2025 nhằm xây dựng môi trường hỗ trợ, tăng cường vai trò và năng lực của mỗi người dân, thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe toàn diện để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 như sau: Đối với chỉ tiêu Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý, phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi <17% (đối với khu vực miền núi <26,5%). Đối với chỉ tiêu tăng cường vận động thể lực Giảm tỷ lệ người dân thiếu vận động thể lực đối với người 18 - 69 tuổi <22% và trẻ em 13 - 17 tuổi 60%. Đối với các chỉ tiêu khác, phấn đấu giảm tỷ lệ hút thuốc ở nam giới trưởng thành <37%; Giảm tỷ lệ uống rượu, bia ở mức nguy hại ở nam giới trưởng thành <35%; Tăng tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch ở nông thôn 95% và thành thị 99%... Tỷ lệ trạm y tế cấp xã triển khai chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng và gia đình đạt 100%. Tỷ lệ người lao động làm việc tại các cơ sở có nguy cơ bị các bệnh nghề nghiệp phổ biến được phát hiện bệnh nghề nghiệplà 50% và Tỷ lệ xã thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe lao động cơ bản cho người lao động trong khu vực không có hợp đồng lao động (nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và làng nghề,...) là 40%.

Để đạt được những chỉ tiêu nói trên, Kế hoạch tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyên môn theo lĩnh vực như: Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý; Tăng cường vận động thể lực cho người dân; Chăm sóc sức khỏe trẻ em và học sinh; Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Vệ sinh môi trường; An toàn thực phẩm; Phòng, chống một số bệnh không lây nhiễm; Chăm sóc sức khỏe người dân tại cộng đồng; Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; Chăm sóc sức khỏe người lao động. Ngoài ra, Kế hoạch cũng chú trọng đẩy mạnh các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông như: Hướng dẫn các đơn vị, địa phương lồng ghép nội dung truyền thông về Chương trình Sức khỏe Việt Nam trong kế hoạch truyền thông, cung cấp thông tin y tế hằng năm; tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về Chương trình nhằm phổ biến, vận động các cấp, các ngành, đoàn thể đồng thuận, chủ động tham gia Chương trình theo nhiệm vụ được phân công; vận động người dân ủng hộ, chủ động, tích cực thực hiện các hướng dẫn, khuyến cáo nhằm nâng cao sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh… Ứng dụng công nghệ thông tin trong chăm sóc sức khỏe chủ động như: tư vấn, khám chữa bệnh từ xa; cung cấp các dịch vụ theo dõi sức khỏe tại nhà; kết nối người dân với cơ sở y tế, với bác sĩ để trợ giúp, chăm sóc sức khỏe người dân từ xa… Triển khai lồng ghép truyền thông về các lĩnh vực của Chương trình Sức khỏe Việt Nam trong hoạt động truyền thông của các chương trình, đề án, dự án đang triển khai trong các lĩnh vực liên quan. Xây dựng, triển khai các mô hình “Sức khỏe Việt Nam” ở cộng đồng dân cư, tại nơi làm việc/học tập để lồng ghép thực hiện các nội dung của Chương trình Sức khỏe Việt Nam…

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình sức khỏe Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2025 ()
thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối