Phấn đấu đưa từ 1.800 - 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
  
Cập nhật:20/02/2020 2:31:39 CH

Ngày 19/2/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND về việc đẩy mạnh đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020.

Nhằm phấn đấu đưa từ 1.800 - 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó có ít nhất 150 lao động thuộc diện chính sách được hỗ trợ; Kế hoạch triển khai một số giải pháp thực hiện sau:

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

- Khai thác thị trường lao động nước ngoài:

- Tạo nguồn lao động để đưa đi lao động ở nước ngoài

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối