Phấn đấu đến năm 2025 tỷ số giới tính khi sinh dưới mức 109 bé trai/100 bé gái.
  
Cập nhật:20/10/2021 9:01:20 SA

Ngày 19/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 319/KH-UBND thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (TSGTKS), phấn đấu đến năm 2025 TSGTKS của tỉnh dưới mức 109 bé trai/100 bé gái. Giảm tốc độ gia tăng TSGTKS, tạo cơ sở thuận lợi để đưa tỷ số này đạt khoảng 108 bé trai/100 bé gái năm 2030, để đưa TSGTKS về mức cân bằng tự nhiên.

Cụ thể, đến năm 2025, phấn đấu đạt một số chỉ tiêu sau: 85% các cặp vợ chồng, nam, nữ trong độ tuổi sinh đẻ, ông bà, cha mẹ được cung cấp thông tin và hiểu được thực trạng, nguyên nhân, hậu quả của mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS); 80% các cặp vợ chồng cam kết không lựa chọn giới tính thai nhi. 95% cán bộ và nhân viên y tế, cơ sở y tế cung cấp các dịch vụ liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi hiểu và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi. 95% các cơ sở giáo dục từ cấp Trung học cơ sở trở lên tiếp tục thực hiện việc giáo dục giới tính, bình đẳng giới, kiểm soát MCBGTKS thông qua các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa và hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông. 95% các cơ quan truyền thông đại chúng thường xuyên tuyên truyền về thực trạng, nguyên nhân, hậu quả của MCBGTKS, giá trị của trẻ em gái, vị thế của phụ nữ, bình đẳng giới. 90% vị thành niên/thanh niên, nam, nữ sắp kết hôn được cung cấp đầy đủ kiến thức về các hành vi vi phạm pháp luật về việc lựa chọn giới tính thai nhi; 90% trong số đó hiểu biết đầy đủ các hành vi vi phạm pháp luật về lựa chọn giới tính thai nhi.

Theo đó, đối với nội dung Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi đối với công tác kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, Kế hoạch triển khai các nội dung cụ thể như:

Hỗ trợ cấp xã tổ chức các hội nghị cung cấp thông tin, buổi nói chuyện chuyên đề về dân số và phát triển; Lồng ghép truyền thông về MCBGTKS vào các hoạt động văn hóa xã hội khác tại địa phương. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể các cấp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả tuyên truyền về kiểm soát MCBGTKS. Lồng ghép nội dung kiểm soát MCBGTKS và nâng cao vị thế trẻ em gái cho học sinh. Tổ chức các sự kiện như diễn đàn, hội thi  tuyên truyền về giới, bình đẳng giới và kiểm soát MCBGTKS. Cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí các cấp; Sản xuất và phát sóng các chương trình về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi; hệ lụy của MCBGTKS đối với gia đình và xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ngoài ra, kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung như: Biên soạn, cung cấp thông tin, tài liệu, sản phẩm truyền thông. Hỗ trợ trang thiết bị truyền thông cho cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Duy trì và mở rộng các mô hình truyền thông. Nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về cấm các hình thức lựa chọn giới tính thai nhi. Các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các quy định về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật…

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối