Phấn đấu 100% người nghiện, người sử dụng ma túy phải có biện pháp quản lý, cai nghiện, điều trị nghiện phù hợp
  
Cập nhật:21/02/2020 8:25:01 SA

Ngày 19/2/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND về việc thực hiện công tác phòng, chống ma tuý năm 2020 nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân trong công tác phòng chống và kiểm soát ma túy; chủ động thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp kiềm chế tệ nạn ma tuý trên địa bàn tỉnh, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường xã hội an toàn, lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngoài ra, Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện, kiềm chế sự gia tăng của người nghiện. Quản lý chặt chẽ người nghiện ngoài xã hội, trong đó 100% người nghiện, người sử dụng ma túy phải có biện pháp quản lý, cai nghiện, điều trị nghiện phù hợp; không để đối tượng sử dụng ma túy có biểu hiện loạn thần, mất kiểm soát hành vi dẫn đến gây án đặc biệt nghiêm trọng...

Nhằm đạt những chỉ tiêu đề ra nói trên, Kế hoạch đã triển khai các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể đối với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương có liên quan.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối