Phấn đấu 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế
  
Cập nhật:23/03/2023 2:27:42 CH

Ngày 21/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi năm 2023, với các nhiệm vụ trọng tâm sau: Trợ giúp y tế, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ chăm sóc, phục hồi chức năng đối với người cao tuổi. Trợ giúp giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế, nhà ở. Trợ giúp người cao tuổi tham gia hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Phát huy vai trò người cao tuổi. Trợ giúp người cao tuổi sử dụng công nghệ thông tin và truyền thong. Trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi. Phòng chống dịch bệnh, giảm nhẹ thiên tai đối với người cao tuổi. Nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác trợ giúp người cao tuổi; kiểm tra giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật cho người cao tuổi. Tăng cường truyền thông về người cao tuổi và vấn đề già hóa dân số. Tổ chức hoạt động kỷ niệm và Tháng hành động vì người cao tuổi.  Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Hỗ trợ hoạt động đối với tổ chức Hội người cao tuổi. Thực hiện tốt công tác Chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi.

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là phấn đấu có ít nhất 50% người cao tuổi có nhu cầu và khả năng lao động có việc làm; 80% người cao tuổi có nhu cầu được hỗ trợ hướng nghiệp, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở trợ giúp xã hội, trung tâm dịch vụ việc làm; ít nhất 100 hộ gia đình có người cao tuổi có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh với lãi suất ưu đãi. Ít nhất 40% số xã, phường, thị trấn có các loại hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của người cao tuổi, thu hút ít nhất 70% người cao tuổi tham gia luyện tập thể dục thể thao, 20% người cao tuổi tham gia văn hóa, văn nghệ. Ít nhất 40% số xã, phường, thị trấn có câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau hoặc các mô hình câu lạc bộ khác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, thu hút ít nhất 70% người cao tuổi trên địa bàn tham gia. Ít nhất 60% xã, phường, thị trấn có Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Phấn đấu 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được chăm sóc sức khỏe ban đầu kịp thời, khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe; 100% người cao tuổi khi ốm đau, dịch bệnh được khám chữa bệnh và được hưởng sự chăm sóc của gia đình và cộng đồng;…

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch số 109/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi năm 2023 ()
thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối